Elva ujula-spordihoone ehitus läheks eeldatust ligi neli korda kallimaks

Kas Elva jääb ujulata? Pilt on illustratiivne.

FOTO: Toomas Tatar

Elva vallavalitsuse tellitud kalkulatsiooni järgi kujuneks Elva linna planeeritud ujula-spordihoone ehitushinnaks 11,8 miljonit eurot, mis on ligi neli korda kallim, kui alguses eeldati. 

Ehitushinna kalkulatsiooni koostas OÜ Eelarvestusgrupp 2017. aastal valminud ehitusprojekti alusel. Hoone netopind projektis on 7000 ruutmeetrit ning hoonesse oli kavandatud spordihoone, ujula ja seda teenindav olmeplokk.

Vallavanem Toomas Järveoja sõnul käib selline ehitushind Elva vallale selgelt üle jõu ja  projekti maht tuleb viia võimalustele vastavaks.

«Sportimisvõimaluste parandamine Elva vallas on jätkuvalt meie prioriteet, kuid selline investeering ei ole vallale jõukohane ja rikuks piirkondade tasakaalustatud arengu põhimõtteid,» rääkis Järveoja.

Viie naaberomavalitsusega ühinenud Elva linna 2016. aastal koostatud eelarvestrateegias oli ujula-spordihoone ehituse maksumuseks arvestatud 3,2 miljonit eurot ja selline summa on ka ühinemislepingu investeeringute kavas.

13. märtsil koguneb vallavolikogu spordikomisjon, kes hindab kujunenud olukorda ja teeb volikogule omapoolsed ettepanekud ujula-spordihoone ehitamise osas.

Loe ka neid

Tagasi üles