7. märtsil pidas Tartu linnavolikogu erakorralise istungi, et arutada tähtsa küsimusena linna lähikonda kavandatava puidurafineerimistehase ja selle asukoha mõju inimestele, looduskeskkonnale ning piirkonna arengule.

Ligi seitsme tunni pikkuseks veninud nõupidamise lõpuks võttis volikogu vastu pöördumise, milles palus valitsusel lõpetada tehase rajamiseks algatatud eriplaneeringu Emajõe piirkonnas.

Nüüd on võimalik istungi videosalvestist järelvaadata.