VIDEO. Kolme rektori stipendiumi pälvinud leedulanna ilusas eesti keeles: üheskoos oleme palju tugevamad kui omaette

Tartu ülikooli Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud kontsertaktusel anti välja 2000-eurone stipendium ühele Balti riikide üliõpilasele, kes oskab ladusalt kõnelda kõigi kolme riigi keeles. Esmakordselt välja antud stipendiumi pälvis Leedust pärit Milda Dailidėnaitė, kes rõhutas, et erinevuste asemel peaks kolm Balti riiki keskenduma sarnasuste ostimisele.

Balti riikide keelte stipendiumi laureaat kuulutati viie finalisti hulgast välja tänasel aktusel, kui 2000-eurone stipendium anti üle Tartu ülikooli eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistrandile Milda Dailidėnaitėle. Laureaat uurib oma magistritöös kohafunktsiooni väljendamise võimalusi eesti ja leedu keeles. Ta on eesti keele oskuse omandanud Vilniuse ülikoolis, läbides eesti ja leedu keele bakalaureuseprogrammi, ning jätkas eesti keele ja keeleteaduse õpinguid Tartu ülikoolis.

Konkursi ühe korraldaja, Tartu ülikooli eesti ja leedu keele õppejõu Tiina Katteli sõnul on Milda Dailidėnaitė äärmiselt motiveeritud tudeng, kes eristus oma sihikindluse poolest juba Vilniuse ülikoolis õpinguid alustades. Dailidėnaitė oli sõnastanud kindla eesmärgi õppida esmalt ära eesti keel ning seejärel läti keel, et neid teadmisi edaspidi oma elus rakendada.

Balti riikide keelte stipendiumi (nn kolme rektori stipendiumi) on 2017. aastal asutanud Tartu, Läti ja Vilniuse ülikooli rektorid ning seda antakse välja kordamööda: tänavu Eestis, järgmisel aastal Lätis ja seejärel Leedus.

Stipendiumile saavad kandideerida nende kolme ülikooli kõikidel õppekavadel ja -astmetel täiskoormusel õppivad üliõpilased, kes valdavad ühte Balti riikide keelt tasemel C1 ning teisi keeli vähemalt tasemel A2. Konkursil pööratakse erilist tähelepanu kandidaatide suulise ja kirjaliku väljenduse oskusele.

Tagasi üles