Vanalinna parkimismaja krunt läheb enampakkumisele

Magistri tänava ja Vabaduse puiestee vahel asuv parkla.

FOTO: Margus Ansu

Tartu kavandab Raekoja platsi naabriks parkimismaja vähemalt kahesajale autole, kuid ei plaani seda tehniliselt nõudlikku hoonet ise ehitada. Linnavalitsus esitas eile volikogule eelnõu, mille järgi seataks Vabaduse puiestee äärse senise parkimisplatsi alale hoonestusõigus enampakkumise teel.

Hoonestusõiguse sisu on ehitusloajärgse ehitise ehitamine ja omamine ning parkimishoonesse vähemalt 200 sõiduauto parkimiskoha kavandamine, nagu eelnõus kirjas.

Hoonestusõiguse tähtaeg on 50 aastat. Selle seadmine on tasuline ja aastatasu alghind määratakse eksperdihinnanguga. Hoonestusõiguse hind vaadatakse üle iga viie aasta järel vastavalt maa turuväärtuse muutumisele. Nimetatud on ka, et hoone tuleb püstitada nelja aasta jooksul hoonestusõiguse seadmisest.

Tagasi üles