Foto: Kuvatõmmis

Laupäeval, 27. jaanuaril kell 11 kogunevad Elva valla külade esindajad Konguta rahvamajja esimesele külade kärajatele uues vallas. Osalema on oodatud külavanemad, külaseltsid ja teiste kohaliku kogukonna tegevustesse panustavate mittetulundusühingute esindajad.

Kokkusaamisel arutatakse ettevalmistusi Tartumaa Aasta Küla valimisteks ja kooskõlastatakse tähtsamate ettevõtmiste kalendrit.

Esimest Elva valla külade kärajat korraldab Rannu külade selts koos Rõngu rahvamajaga.