Urmas Kruuse: Tartu linna juhtimine vajab uuendusi

Urmas Kruuse

FOTO: Valimised

Tartu võimuliit ei saanud vanamoodi jätkata. Asi pole võimus või selle jagamises, vaid põhimõtetes ja väärtustes. Kui ühelt poolt on tahe linnavalitsemisse uusi suundi tuua ja teisalt on vastuseis või ebastabiilsus, siis on uuendusi ja reforme keeruline ellu viia.


Linnavalitsus ei ole asi iseeneses, vaid linlaste teenistuses institutsioon, mis omakorda tähendab, et peaksime kulutama võimalikult vähe raha linna juhtimisele ja panustama rohkem linlastele pakutavatesse teenustesse. Nii näiteks võimaldab ühe abilinnapeakoha kaotamine tartlastele aastas ühe korraliku mänguväljaku väljaehitamist.

Raha seab piirid

Ka muudes valdkondades kogu linnavalitsuse struktuuri analüüsides ja ümber korraldades on kindlasti võimalik saavutada optimaalseid lahendusi. Nii antakse ühe abilinnapea kureerida linnamajanduse ja planeerimise valdkonnad, kõne all on olnud raamatupidajate ja juristide töö parem korraldamine. Et administreerimisel kõige paremini hakkama saada, tuleb üle vaadata kogu linnavalitsuse struktuur.

Kõigis oma tegemistes peame lähtuma sellest, et me ei saa kulutada rohkem, kui rahakott võimaldab. Linn majandab end samade kriteeriumide järgi, nagu teeb seda praegu iga mõistlik pere või ettevõte.

Uus koalitsioon oleks jäänud sündimata, kui me ei oleks jõudnud põhimõttelistes küsimustes kokkuleppele – linna juhtimisel ja majandamisel lähtume eelarve võimalustest. Nii ei saa me praegu pakkuda välja hulgaliselt uusi toetusi ja teenuseid, mida linna rahakott välja ei kannata, vaid jätkame toetuste jagamist vastavalt inimeste vajadustele.

Ka eakate tartlaste elujärje tõstmine ei saa käia kampaania korras, vaid järk-järgult vastavalt linna rahalistele võimalustele.

Nii näiteks oleks IRLi esialgu välja pakutud retseptiravimitoetus kõigile vanaduspensionäridele suurendanud linna ravitoetuste eelarvet üle kolmekümne korra. Praegu juba kehtivat ravitoetust makstakse abivajajaile. Kõigile jagamiseks tuleks aga raha leida teiste valdkondade arvelt.

Mida või keda eelistada? Ma ei pea õigeks vanema ja noorema põlvkonna vastandamist. Meie eesmärk on, et Tartus elades tunneksid end hästi nii eakad kui noored linlased.

Kindlasti jätkame aktiivselt oma lastehoiuprogrammi elluviimist, kuhu on kavas kaasata Euroopa Liidu ja riigi vahendeid. Täiustamist vajab ka meie linna lasteaiakohtade järjekorrasüsteem, et ühe pere lastel oleks võimalik saada ühte lasteaeda.

Uuendamiseks valmis

Kõigi tartlaste huvides on jätkuv tegevus puhta ja turvalise linnakeskkonna hoidmise nimel. Säästva linnatranspordi arendamisega on Tartus aastaid tegeldud ja selle tulemused on nüüdseks silmaga näha.

Linna ühistransport muutub iga aastaga keskkonnasõbralikumaks ning aastate pärast näeme linnaliinidel sõitmas vaid loodust säästvaid gaasiküttel töötavaid busse.

Ühistranspordi sõitjasõbralikumaks muutmine jätkub. Koalitsioonipartner on välja pakkunud riigi toel käivitatava katseprojektina mõne tasuta bussiliini avamise. Tasuta teenust ei ole olemas, alati tuleb see millegi arvelt. Alternatiivina tuleks hoopis kaaluda koolibusside käimapanekut, see leevendaks hommikust tipptunni koormust kõigil sõitjatel.

Tartu linnal on aastate jooksul kujunenud välja oma eelarvepoliitika, mis lähtub linlaste vajadustest, säästlikust majandamisest ning tasakaalu hoidmisest sissetulekute ja väljaminekute vahel. Linna majandustulemusi silmas pidades on see end igati õigustanud ja kindlasti ei kavanda me siin kardinaalseid muudatusi.

Stabiilsus ei saa tähendada aga stagnatsiooni ja nii vajab iga funktsioneeriv organism ka pidevat täiendamist ning uuendamist. Tartu uus koalitsioon on selleks valmis.

Tagasi üles