Riik toetab Peipsiveere pärandkultuuri ligi 47 000 euroga

Peipsi järv Kodaveres.

FOTO: Sille Annuk

Peipsiveere kultuuriprogrammi tänavusse taotlusvooru esitati 19 kultuuriprojekti taotlust, millest programmi nõukogu toetas 16 projekti. Peipsiveere kultuuriprogrammi abil toetab Eesti riik Peipsiäärse piirkonna pärand- ja omakultuuri, seades eesmärgiks sealsete ajalooliste rannakülade ja vene vanausuliste kultuuri ning identiteedi, samuti Kodavere kihelkonna murdeala säilimise ja laiema tutvustamise.

Nõukogu esimehe, Kultuuriministeeriumi lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juhi Anne-Ly Reimaa sõnul on programmi eesmärk tagada Peipsiäärstes valdades ja linnades vaimse kultuuripärandi väärtustamine, hoidmine ja arendamine.

«Programm aitab kaasa sealse eripärase kogukonna, nii vanausuliste kui ka kodavere muredeala elujõulisuse püsimisele. Hea meel on tõdeda, et piirkonnas mitmeid uusi toredaid ettevõtmisi ka Euroopa kultuuripärandi aastal,» ütles Reimaa.

Programmi nõukogu toetas mitmeid piirkonna märgilise tähtsusega traditsioonilisi sündmusi nagu vanausuliste noorte suvepäevi ja Kodavere koolinoorte murdelaagrit, Kallaste kooli koduloolist aineõpet, Peipsimaa külastuskeskuse piirkonna omanäolist kangatrükki ja käsitööd ning toidukultuuri tutvustavaid tegevusi.

Toetust said mitmeid Pala valla koolinoorte ja Liivi muuseumi tegevused kodavere kultuuri tutvustamisel, samuti septembris toimuv Eesti Vabaõhumuuseumi Peipsivene sibula-ja kalapäev.

Programmi toel ilmuvad sel aastal mitmed Eesti vanausuliste kultuuri- ja arendusühingu trükised ja teadusprojektina täieneb Eesti kirjandusmuuseumi piirkonna vaimset kultuuripärandit tutvustav kodavere rahvaluule ja vene folkloori veebivärav.

Programm hõlmab Peipsi järve äärseid segarahvastikuga piirkondi ja rannakülasid neljas maakonnas: Tartu-, Jõgeva-, Põlva- ja Ida-Virumaal ning, samuti vadja juurtega Kodavere kihelkonna murdeala.

Kultuuriministeerium on Peipsiveere kultuuriprogrammi toetanud alates 2009. aastast. Lisaks Peipsiveerele toetab Kultuuriministeerium veel kuut piirkondlikku kultuuriprogrammi: Setu, Mulgi-, Viru- ja Vana Võrumaa ning Kihnu ja Saarte programme. Alates 2012. aastast haldab neid programme Rahvakultuuri keskus.

2018. aasta toetusprogrammi eelarve maht oli 46 657 eurot. Ülevaade toetatud projektidest asub siin.

Tagasi üles