Kaitseliidu maja saal sai kodutütreid pilgeni täis
Suur pildigalerii

Tartu ringkonna kodutütred tähistasid 19. jaanuaril oma organisatsiooni 86. aastapäeva kaitseliidu majas piduliku aktusega, vastu võeti 56 uut liiget.

Cristina Värno tehtud piltidelt on aru saada paremini kui ükskõik millisest kirjeldusest, missuguse pidulikkuse, rõõmu ning pühendumisega see sündmus aset leidis.

Uute liikmete vastuvõtmine.

FOTO: Cristina Värno

Tartu Ringkonna Kodutütarde 86. aastapäeva aktusel viibis kodutütarde peavanem Angelika Naris. Samuti on piltidel näha Tartu ringkonnavanemat Kristel Altsaart, juhatusse kuuluvat Ülle Närskat, kes on Pärlipüüdjate rühmavanem, ja paljusid teisi.

Üritusel viibisid loomulikult kaitseliidu esindajad, samuti Noorkotkaste ja Kodutütarde Sõprade Seltsi liikmed, sealhulgas Ene Pärn.

Kodutütred on 19. jaanuaril 1932 loodud tütarlaste isamaaline vabatahtlik kaitseliidu skautlik noorteorganisatsioon, mille ülesanne on süvendada noorte armastust kodu ning isamaa vastu, õpetada austama ja armastama eesti keelt ja eesti meelt.

Liikmed võivad olla 7–18-aastased naissoost Eesti kodanikud ning täiskasvanud juhid, kes austavad Kodutütarde põhimõtteid ja seadusi.

Tagasi üles