Ülenurme gümnaasiumi õpilased said 16. jaanuaril osa maanteeameti korraldatud koolitusest «Selge pilt...!?».

FOTO: Sille Annuk

Ülenurme gümnaasiumi 11. klassi õpilased said lõppenud koolinädalal osa maanteeameti koolitusest «Selge pilt ...!?», kus tutvustati riskikäitumisega kaasnevaid ohtusid liikluses.

Tellijale

Koolituse esimeses osas tutvustas liikluspsühholoog Gunnar Meinhard veebipõhise küsitluse tulemusi. Küsitluse eesmärk oli teada saada grupikäitumise mustreid ja anda osalistele tagasisidet, kuidas nad saaks oma liikluskäitumist parandada. Nii näiteks said õpilased hinnata, kas nende intuitiivne otsus sõiduki pidurdusmaa hindamisel sobitub matemaatiliselt kõige turvalisema valikuga.