Prokurör nõuab Tartu Millile kümne miljoni euro suurust karistust

Aktsiaselts Tartu Mill mõisteti õigeks. Ettevõtte endine ostujuht sai nelja-aasta pikkuse tingimisi vangistuse.

FOTO: Margus Ansu

Lõuna ringkonnaprokuratuur nõuab mahukas maksupettuses süüdistatavale aktsiaseltsile Tartu Mill kümne miljoni euro suurust rahalist karistust. Kohus peaks lahendi välja kuulutama veebruari alguses.

BNS-i teatel palub prokurör Marek Vahing (pildil) kaks Tartu Milli kaasusega kohtu all olevat meest süüdi tunnistada ja taotleb kohtult Priit Saarele (52) nelja-aastast tingimisi vangistust nelja-aastase katseajaga, millest eelvangistuses on juba ära kandnud kaks päeva. Leonid Dulubile (38) küsib prokurör üheksa-aastast reaalset vangistust, millest eelvangistuses on juba ära kantud kolm kuud ja 28 päeva. Tartu Millile juriidilise isikuna taotleb Vahing kümne miljoni euro suurust rahalist karistust.

Kõigi kolme süüdistatava kaitsjad palusid kohtul nende kaitsealused õigeks mõista. Kohus kuulutab lahendi 2. veebruaril.

Süüdistuse kohaselt esitas Tartu Mill käibedeklaratsioonides valeandmeid 2012. aasta jaanuarist 2013. aasta septembrini. Ettevõtte toonast ostujuhti süüdistab prokuratuur kaheksaliikmelise kuritegeliku ühenduse kaasabil valeandmete esitamise organiseerimises. Uurimisel kogutud tõendid viitavad sellele, et kuritegeliku ühenduse liikmed kasutasid üle 30 variettevõtte, mille kaudu näidati tehinguid, mida tegelikult ei toimunud.

Väidetavalt esitasid variettevõtted näilike tehingute eest Tartu Millile võltsarveid, mille alusel kandis süüdistatav kuritegeliku grupi kontrolli all olevatele firmadele raha. Sel viisil varjati tehinguid Tartu Milli ja tegelike teraviljamüüjate vahel.

Süüdistuse kohaselt jõudis võltsarvete alusel üle kantud raha kui kuritegelik tulu sularahana tagasi ühenduse liikmeteni. Sularaha kasutati tegelikele teraviljamüüjatele vilja ja rapsi eest tasumiseks ning kuritegeliku ühenduse tegutsemise rahastamiseks, seal hulgas ühenduse liikmetele tasumiseks.

Meelis Jürimäele (52) esitatud süüdistus eraldati mullu septembris üldmenetlusest menetlemiseks teises kohtukoosseisus kokkuleppemenetlusena. Tartu maakohus tunnistas Jürimäe 15. novembril süüdi kuulumises kuritegelikku ühendusse ja maksuhaldurile Tartu Milli maksudeklaratsioonides valeandmete esitamise eest. Talle mõisteti kolmeaastane tingimisi vangistus kolmeaastase katseajaga. Menetluskuludena peab mees tasuma 1319 eurot.

Dulub, Saar ja Tartu Mill ei ole end oma protsessis süüdi tunnistanud.

Tartu maakohus mõistis juba 2014. aasta alguses kuus kuritegeliku ühenduse liiget kokkuleppemenetluses süüdi. Kohus leidis, et nende süü on tõendatud ning toime pandud kuritegusid tunnistasid ka süüdistatavad ise.

Tartu Milli esindajad ei pea süüdistust põhjendatuks ja leiavad, et protsess on tekitanud ettevõttele nii maine- kui finantskahju.

Tagasi üles