Härma kool alustab rahvusvahelise õppega

Pildil Tartu Miina Härma gümnaasiumi direktor Ene Tannberg

FOTO: Margus Ansu.

Miina Härma gümnaasium sai eile ametliku kinnituse IB-organisatsiooni akrediteeringu kohta, mis lubab juba sügisel alustada rahvusvahelist õpet üleilmselt tunnustatud IB-õppekava alusel.


Härma gümnaasiumi direktori Ene Tannbergi kinnitusel moodustatakse esimene rühm Eesti mõistes 11. klassi minevatest noortest. Soovijaid on Härma koolist, aga ollakse valmis vastu võtma ka teiste koolide õpilasi.

Kandideerimisel tuleb läbida vestlus ja funktsionaalse lugemise test. Tannberg lisas, et väga paljud IB-koolid kasutavad õpilaskandidaatide väljasõelumiseks ka aineõpetajate soovitusi. Kindlasti peab inglise keele oskus olema piisav, sest see on põhiline õppekeel.

Oodatud on väga motiveeritud ja võimekad noored. Tannberg pidas realistlikuks, et õpilasi tuleb kuni 25.

Samas on emakeel ainena kohustuslik. Kirjanduspõhist, teoste analüüsil rajanevat keeleõpet on kõrgtasemel õppides viis tundi nädalas, mis on enam kui Eesti õppekavas ette nähtud. Standardtasemel on emakeeletunde nädalas kolm.

Lisaks tuleb õppida võõrkeelt, Härma kool pakub vene, saksa ja inglise keele õppimise võimalust, järgnevad ainerühmad. Valida saab loodusaine, matemaatika ja sotsiaalaine. Ette nähtud kunstide ainerühma esialgu ei avata, see nõuaks eritingimusi ehk kunstiklassi või muusikainstrumente.

Tannberg lisas, et akrediteerijate tagasiside oli üle ootuste positiivne. Puudusi ei nimetatud, küll anti soovitusi, näiteks suurendada praktiliste tööde hulka ja õpetajate omavahelist koostööd.

Samuti märgiti, et hindamist ei saa pidada eesmärgiks omaette, see peaks olema õpilastele tagasisideks.

Tagasi üles