Eesti jätab täna hüvasti rahvusülikooli rektori Volli Kalmuga.

23. detsembril ootamatu terviserikke tõttu surnud professor Kalmu ärasaatmistalitus algab ülikooli peahoone aulas kell 11. Kõnelevad rektori kohusetäitja Tõnu Lehtsaar, president Kersti Kaljulaid, Rektorite Nõukogu esindaja Jaak Aaviksoo, Tartu linnapea Urmas Klaas, Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi direktor Leho Ainsaar ning esindajad Rotary klubis ning Volli Kalmu kursuselt. Esialgse kava kohaselt kantakse sark peahoone sammaste vahelt välja veidi enne kella 13.

Galerii täieneb.