Tartul valmis kalmistute kaardirakendus

Johann Wilhelm Krause haud Raadi kalmistul.

FOTO: Margus Ansu

Tänasest on Tartu kodulehel leitav Tartu kalmistute kaardirakendus, mis jagab infot Tartu kalmistute ning neisse maetute kohta. 

Tartu kalmistute kaardirakenduses tutvustatakse lühidalt Tartu kalmistute ja kalmisturühmade (Raadi, Puiestee, Rahumäe, Pauluse, vanausuliste ja Tuigo kalmistu) ajalugu, samuti on võimalik vaadata kalmistute ja ajalooliste kalmistuosade paiknemist kaardil. Kalmistutele maetuid saab otsida nime ja platsinumbri järgi. Lisaks leiab rakendusest infot kalmistute hoonete ja inventari kohta. Otsingute tegemiseks on abiks juhendid.

Tartu kalmistute andmed maetute kohta pärinevad algselt 1990. aastatel kalmistute inventariseerimisel kogutud infost ja hiljem lisatud andmetest. Kuna suurem osa kalmistutega seotud materjale hävis sõja ajal, tuli info kogumiseks kasutada muid võimalusi – haudade ja tähiste inventariseerimine kalmistutel, sõjajärgsed kalmisturaamatud, kohati kirikuraamatute kirjed jms.

Tartu linna halduses olevad kalmistud hõlmavad umbes 77 hektarit ja neil on praegu ligikaudu 30 000 hauaplatsi. Läbi sajandite on siia maetud suur hulk kultuurilukku olulise jälje jätnud isikuid.

Tulevikus lisandub kaardirakendusse infot Tartu kalmistutele maetud tuntud inimeste ning kalmistutel paiknevate kunsti- ja ehitismälestiste kohta. Praegu tegeldakse kalmistuteede ja -radade info korrastamisega.

Praegu on kaardirakendus mugavalt kasutatav arvutites, edaspidi on kavas luua rakendus nutiseadmetele.

Kuna info varasemate matuste kohta on kohati väga lünklik ja ebatäpne, on igati oodatud ettepanekud selle täiendamiseks ja korrigeerimiseks. Täiendused on oodatud e-posti aadressile kalmistu@raad.tartu.ee. Samuti võib samale aadressile pöörduda siis, kui kaardirakendusest maetut ei leita.  

Tagasi üles