Maaülikool rajab Polli kompetentsikeskuse

Polli aiandusuuringute keskus.

FOTO: Graafika: Kaido Linde

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus otsustas anda 3,14 miljonit eurot tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskuse rajamiseks Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskusesse Viljandimaal.


Loodava keskuse eesmärk on taimsetest materjalidest suure lisaväärtusega toidu ja toiduks mitte pruugitavate tervisetoodete arendus.

Polli kompetentsikeskuse peamine siht on taimse materjali täielikum ärakasutamine toidus ja söödamatutes toodetes, parandades nende kvaliteeti ja säilivust. Keskus peab aitama arendada taimset toorainet kasutavate ettevõtete konkurentsivõimet ning parandama teadmiste ja oskuste kasutamist tooraine väärindamisel.

Terviseteadlikkus paraneb

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor Aret Vooremäe (pildil) usub, et lähiaastail muutuvad tervisetooted üha populaarsemaks, sest rahvastiku keskmine vanus kasvab ning ühtlasi paraneb inimeste terviseteadlikkus.

EASi rahastatava projekti käigus ehitatakse Polli aiandusuuringute keskuse peahoone ümber ning luuakse senisest paremad tingimused firmadele uute tootearendusideede katsetamiseks.

Esimene samm kompetentsikeskuse suunas tehti Pollis juba paar aastat tagasi tootearenduskeskust avades.

Maaülikooli teatel on senine koostöö kasvatanud ettevõtjate huvi Polli keskuse kasutamise vastu ning kompetentsikeskus on arengu loogiline jätk suurema teaduslikkuse ja parema kvaliteedi suunas.

Kolme aasta pärast

Hetkel on plaanitaval kompetentsikeskusel juba kolmteist lepingupartnerit ettevõtete ja teadusasutuste hulgas. Konsultatsioone edasiseks koostööks on peetud veel kümmekonna ettevõttega. Kompetensikeskuse loodab maaülikool avada kolme aasta pärast.

Regionaalministri valitsemisalas välja töötatud kompetentsikeskuste meetme projekte rahastab EASi kaudu Euroopa Regionaalarengu Fond.

Tagasi üles