ERM ja Välis-Eesti muuseum koguvad ESTO-ainelist materjali

FOTO: ERM

XII ESTO päevad toimuvad 2019. aastal Helsingis, Tartus ja Tallinnas. Eesti Rahva Muuseum loob sel puhul teemakohase näituse, mille ettevalmistamiseks palutakse ESTOdest osa võtnud inimeste abi. Muuseumi huvitavad nii mälestused kui ka fotod, filmid, reklaammaterjalid, programmid, suveniirid, koju või sõpradele saadetud kirjad ja postkaardid ja muu materjal. 

Mälestusi aitab kirja panna küsimusleht, mida on võimalik saada Eesti Rahva Muuseumist, Välis-Eesti muuseumist Torontos (VEMU) ja muuseumide kodulehtedelt (www.erm.ee/esto), kuid oodatud on ka kõik teised meenutused ja muljed ESTOdest. Kirjutada võib ka inglise keeles.

Eesti Rahva Muuseumisse saadetud materjalid jäävad edaspidi hoiule ERMi kogudesse, kus uurijad saavad neid hiljem kasutada.

ERM on ka varem kogunud rahvuskaaslaste mälestusi teemadel «Põgenemine kodumaalt. Esimene aastakümme paguluses», «Väliseestlased 1955–2000», «Reisid Nõukogude Eestisse», «Kirjad kaugelt», muuseumis on väliseestlaste arhiive (Ernst Jaakson, Endel Tulving jt), fotokollektsioone, välitöödel salvestatud intervjuusid, trükiseid ja esemeid.  ESTO materjal on tähtis täiendus rahvuskaaslaste kultuuripärandist seni kogutule.

Kaastööd ja materjalid palutakse saata Eesti Rahva Muuseumisse (Muuseumi tee 2, Tartu, Eesti, tiina.tael@erm.ee) või Välis-Eesti muuseumisse (310 Bloor St. W., Toronto, ON MM5S 1W4, Kanada, piret.noorhani@vemu.ca) järgmise aasta 15. juuniks.

Tagasi üles