Mall Saul: Riigi eesmärk pole kultuuriautonoomia kaotada

Mall Saul

FOTO: Erakogu

Kultuuriministeeriumi eesmärk ei ole soome vähemusrahvuse kultuuriautonoomia kaotamine.

Põhiseaduse järgi on vähemusrahvustel õigus luua rahvuskultuuri huvides omavalitsusasutusi vähemusrahvuste kultuuriautonoomia seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

Selle põhiõiguse kasutamine eeldab eelkõige vähemusrahvuse võimet ise organiseeruda. See on lisavõimalus üldise igaühe õiguse kõrval koonduda mittetulundusühingutesse ja liitudesse.

Asjaolu, et seadus ei anna kultuuriomavalitsusele või kultuurinõukogule juriidilise isiku staatust, ei takista kultuuriautonoomia teostamist. 

Samuti annab seadus vähemusrahvuste esindajatele vabaduse ühineda, tegutseda ja esindada oma liikmete huve eraõigusliku juriidilise isiku vormis, sealhulgas vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seaduses sätestatud kultuuriomavalitsuse eesmärkide täitmiseks.

Selleks saab moodustada mittetulundusühinguid ja sihtasutusi. Lisaks saavad vähemusrahvuse esindajad oma tegevust korraldada ja omavahelisi suhteid määratleda lepingulisel alusel.

Sellega on tagatud ka vähemusrahvuse kultuuriomavalitsuse iseseisvus ja sõltumatus riigist. Sellisel viisil ka olemasolevad vähemusrahvuse kultuuriautonoomiad toimivad.

Kultuuriministeeriumi rahastamisel toimuvad 17.–19. novembril soome vähemusrahvuse kultuuriomavalitsuse juhtorgani, kultuurinõukogu, valimised. Valimiste õnnestumise korral on soome vähemusrahvuse kultuuriomavalitsusel võimalik taotleda tegevustoetust kultuuriministeeriumi vastavast taotlusvoorust.

Tagasi üles