Ornitoloogiaühing tähistab 90. sünnipäeva

Fragment Eesti Ornitoloogiaühingu kodulehest.

FOTO: www.eoy.ee

Täna 90 aastat tagasi asutati Tartus Eesti Ornitoloogiline Ühing, sel puhul avatakse 6. mail Eesti Rahva Muuseumis näitus ning 7. mail toimub Tartus linnukonverents.

Maikuus on tulemas veel õpperetked Eesti linnades ja tornide linnuvaatluspäev, juunis linnulaulude kontsert Käsmus ning juulis kõigile avatud suvepäevad, teatas ühingu pressiesindaja.

Kõigi juubeliaasta sündmustega saab tutvuda ühingu kodulehel www.eoy.ee.

Ühingu asutamise mõtte algatajaks oli Tartu Ülikooli rektor ja linnuhuviline Henrik Koppel. Ühingu peamisteks eesmärkideks seati Eesti linnustiku uurimine, kaitsmine ja tutvustamine. Peagi ühineti Eesti Looduseuurijate Seltsiga, kus tegutseti ornitoloogiasektsioonina kuni taasiseseisvumiseni 1991. aastal Eesti Ornitoloogiaühingu (EOÜ) nime all.

Rahvusvahelise tunnustuse sai ühing 2000. aastal, mil ta nimetati üleilmse linnukaitseorganisatsiooni BirdLife International ametlikuks partneriks Eestis.

Täna kuulub ühingusse üle 400 linnuhuvilise ja ornitoloogi nii Eestist kui välismaalt. Üheksakümne aasta jooksul ei ole ühingu eesmärgid muutunud - tegutsetakse Eesti linnustiku mitmekesisuse säilimise nimel. Selleks tegeleb ühing nii praktiliste looduskaitseliste küsimuste ja linnustiku uuringutega kui ka linnuvaatlemise populariseerimise ja linnuõppega.
Ühingu suurimaks väärtuseks on tema liikmed, kelle vabatahtliku abiga on olnud võimalik ellu viia mahukaid üle-eestilisi tegevusi nagu näiteks Eesti linnukaitsealade võrgustiku loomine või haudelindude levikuatlase koostamine.

Ühing tänab kõiki liikmeid, vabatahtlikke ja partnerid, kes on toetanud selle eesmärke ning aitanud tegevusi ellu viia. Eesti Ornitoloogiaühingu juubelit toetab keskkonnainvesteeringute keskus.

Tagasi üles