Tartu vald palkas juristiks maasekretäri

Tartu vallavanema Aivar Soobi otsusega asus maavalitsuse tippametnik omavalitsuses tööle esialgu 0,25 koormusega.

FOTO: Tartu vallavalitsus

Aasta lõpus paneb koos teiste Eesti maavalitsustega oma uksed kinni ka Tartu maavalitsus. Maavanem Reno Laidre sõnul on osa töötajaid uue ameti juba leidnud, osa viiakse üle teistesse riigihalduse üksustesse, üsna mitmed pole aga uut tööd leidnud ja kandideerivad konkurssidel aktiivselt.

Osalise koormusega

Tartu vallavanema Aivar Soobi kohtuasja kommenteerides leidis vallavolikogu esimees Üllar Loks möödunud nädalal, et ilmselt jäi vallajuhil SA Emajõe Jõeriik asjadega toimetades vajaka juriidilisest tarkusest. Nüüd on vald palganud juristi, et asjaajamine oleks kvaliteetsem. Uus jurist on aastaid maasekretärina töötanud Tõnu Vesi, kes töötab vallavalitsuses septembrikuust, olles samal ajal edasi maasekretär.

Valimisliidu Korruptsioonivaba Tartu Vald koosseisus Tartu volikokku pääsenud Janika Lill juhtis tähelepanu sellele, et maavalitsus on omavalitsuste kontrollorgan. Nüüd on tekkinud aga veider olukord, kus maasekretär, kes peaks ühelt poolt kontrollima vallavanema tegevust, on teisalt tema alluv.

Tartu maasekretär Tõnu Vesi ise kinnitas, et ta kandideeris Tartu vallavalitsusse tööle avaliku konkursi kaudu ja see konkurss õnnestus tal võita. «Praegu töötan seal minimaalse koormusega. Täiskohaga asun tööle siis, kui töö maavalitsuses on lõppenud.»

Mis puudutab võimalikke konfliktsituatsioone ehk kui maavalitsuse töötajana peaks ta tegema järelevalvet Tartu valla tegevuse üle, vastas Vesi, et kõigist sellistest olukordadest on võimalik taanduda. Neid ülesandeid täidavad lihtsalt maavalitsuse teised töötajad, selgitas ta.

Mis puudutab vallavanem Aivar Soobi kohtuprotsessi ja tema süüdimõistmist esimeses kohtuastmes, siis selle mõju oma tööle ei osanud Vesi esialgu hinnata.

Reno Laidre sõnas, et Vesi teatas oma uuest ametikohast aegsasti. «Meie jaoks on õnn, et ta oli nõus jätkama maasekretärina aasta lõpuni.» Maavanem avaldas arvamust, et kui ta oleks pannud maasekretäri valiku ette, et ta peab töötama üksnes ühel töökohal, oleks Vesi tõenäoliselt valinud uue töökoha ja lahkunud. «Paariks kuuks uut maasekretäri leida on võimatu.» 

Ka Laidre kinnitusel saab huvide konflikti olukordi maavalitsuses vältida, ja kui maavalitsusel tuleb teha järelevalvet Tartu valla küsimustes, antakse need ülesanded arengu- ja planeeringuosakonna töötajatele.

Liiguvad üle

Maavalitsuses töötab 41 ametnikku ning kuus töölepinguga töötajat, rääkis Laidre. Päris mitmed neist võivad tulevikku vaadata kindlustundega, sest teenuste ümberkorraldamise käigus liiguvad nende töökohad teiste asutuste alla. 

Näiteks perekonnatoimingutega seotud ametnikud viiakse üle Tartu linna alla. Kaks haridusjärelevalve ametnikku on leidnud uue töö. Mõni töötaja saab uuel aastal tööd maa-ametis, viis ametnikku rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonnas, loetles Laidre.

«Tean, et paljud kandideerivad aktiivselt konkurssidel,» lausus maavanem. Ta tõdes, et riigi otsuse tõttu töökoha kadumine pole inimestele lihtne. Koondamishüvitist saab töötukassa abiga kõigest kuu või paari kuupalga ulatuses.

Tagasi üles