Tartu koostab mürakaardi

Välisõhu kaitse seaduse järgi tuleb tiheasustusega piirkonna omavalitsusel, kus elab vähemalt 100 000 elanikku, koostada ja esitada terviseametile strateegiline mürakaart.


Tartu abilinnapea Raimond Tamm selgitas, et mürakaart on abiks planeeringute koostamisel. Näiteks kohtades, kus müra tase on juba kriitiline, saab varakult arvestada müra tõkestavate abinõude rakendamisega.

Kaart otsustati siiski tellida, kuna Tartu on elanike arv on erinevatel andmetel erinev - kas siis pisut alla 100 000 või pisut üle selle.

Mürakaardi koostamiseks korraldas linn riigihanke, mille võitis OÜ Hendrikson & Ko pakkumisega 22 800 eurot. Kaardi koostamist toetab keskkonnainvesteeringute keskus.

Tagasi üles