Tartu uus võimulepe lubab ausama linnajuhtimise nimel eetikatesti ja lobitöö reeglistikku

Pühapäeval Reformierakonna ja Keskerakonna vahel sõlmitud koalitsioonileping sündis ajal, mil kogu Eestit oli äsja vapustanud abilinnapeadele Valvo Semilarskile ja Artjom Suvorovile osaks langenud korruptsioonikahtlustus.

FOTO: Sille Annuk

Hiljuti tervet Eestit vapustanud korruptsiooniskandaali ajel kirjutati uude Tartu võimuleppesse sisse eraldi peatükk, mis on pühendatud läbipaistvale ja ausale linnajuhtimisele.

Vastsed võimupartnerid Reformierakond ja Keskerakond märgivad vastava lepinguosa sissejuhatuseks üldsõnaliselt, et nende püüdlused omavalitsuse otsustamisõiguse laiendamisel on seotud kontrollimehhanismide tõhustamisega. Järgneb kuus lubadust.

Esiteks on kavas ümber korraldada linna sisekontrollisüsteem, tähtsustades korruptsiooniohu ennetamist. Seejuures tahetakse tõhusamaks muuta linnavolikogu revisjonikomisjoni rolli ja vastutust.

Muu hulgas peaks linnavalitsus hakkama koostöös õiguskaitseorganite ja Riigikontrolliga korraldama koolitusi tõstmaks linna ametiasutuste ja allasutuste töötajate teadlikkust korruptsiooniohu asjus.

Uute teenistujate värbamisel viiakse sisse kohustuslik eetika- ja korruptsioonialaste teadmiste test. Samuti kehtestatakse linna lobitöö reeglid.

Ka näeb koalitsioonileping ette vajaduse kehtestada otsuste langetamises osalevatele inimestele kohustus deklareerida oma huvisid ja seoseid.

Lõpetuseks lubatakse viia läbi analüüs linna osalusega ühingute tegutsemisvormi ja juhtimisstruktuuride osas.

Läbipaistva linnajuhtimise temaatika tõusis Tartus taas teravalt päevakorrale vahetult pärast kohalikke valimisi, kui kaitsepolitsei ametnikud pidasid toimingupiirangu rikkumises ning altkäemaksu võtmises kahtlustatuna kinni reformierakondlasest abilinnapea Valvo Semilarski ning keskerakondlases abilinnapea Artjom Suvorovi.

Ehkki mehed loobusid juba arestimajas viibides ametikohast, on nad hiljem kinnitanud, et ei näe endal korruptsioonisüüd. Samas uurimine jätkub ning pole teada, kas ja millal võiks prokuratuur süüdistuste esitamiseni jõuda.

Tagasi üles
Back