Töötukassa tutvustab tulevikuerialasid

Kevadel jagas töötukassa nõu Tartus toimunud töömessil. Eeloleval teisipäeval tutvustab amet uusi suundi tööturul.

FOTO: Kristjan Teedema

Kel huvi end tööalaselt või hoopis uutes valdkondades täiendada, võiks eeloleval teisipäeval põigata läbi Tartu teaduspargi SPARK demokeskusest. Töötukassa jagab seal linlastele hüva nõu nii tööandjatele kui töötajatele.

Teisipäeval kell 15-17.30 tutvustab töötukassa Tartumaa osakond õppimishuvilistele tartlastele ja ettevõtjatele uusi teenuseid SPARKi ruumides aadressil Narva maantee 3.

Kõne all on tasemeõppes osalemise toetus, tööturukoolitus koolituskaardiga, kvalifikatsiooni saamise toetamise teenus ning koolitustoetus tööandjale töötajate teadmiste ja oskuste arendamiseks nende tööle asumisel ja kohanemisel muutustega tööandja majandustegevuses.

Töötukassa Tartumaa osakonna Vaksali büroo juhataja Indrek Rohtla sõnas, et Tartus on väga palju töökohti, mis on seotud pideva enesearenduse ja õppimisvajadusega, samuti on suur osakaal teenindussektoris ja tootmises, kus pidevalt muutuvad tehnoloogiad, täienevad nõudmised kvalifikatsioonile. Samuti on Tartusse järjest lisandumas nutikaid lahendusi pakkuvaid ja tulevikku vaatavaid ettevõtjaid, kes vajavad hea kvalifikatsiooniga ja motiveeritud töötajaid.

Töötukassa infopäeval tuleb juttu ka töötavate inimeste õpingute toetamisest. Eesmärgiks on  inimeste  ettevalmistamine ametitesse, kuhu järgnevate aastate jooksul on vaja rohkem töötajaid ning valdkondadesse, kus on juba praegu sobiva ettevalmistusega töötajate puudus suur või kohati väga suur.

Tööjõuvajaduse prognoosis tugineb töötukassa SA Kutsekoja OSKA tööjõuvajaduse uuringutele. Sel aastal saab töötukassa toel kutse- või kõrgharidust omandama asuda ligi 170 õppekaval. Õppekavade nimekiri ongi koostatud Kutsekoja ja Eesti töötukassa koostöös.

Töötavate inimeste õppimise toetamisel on väga suur roll ka töötukassa karjäärinõustajatel, sest just nendega lepitakse kokku õpitav eriala. Sobiva koolituse saab valida töötukassa koolituskaardi partnerite pakutavate koolituste hulgast. Koolitustel saab osaleda ligikaudu 400 koolitusasutuses üle Eesti.

Sobivate oskustega tööjõu puudumine on suureks mureks tööandjatele nii Tartus kui mujal Eestis. Probleemi lahendamiseks saavad tööandjad sellest aastast taotleda koolitustoetust nii töötajate värbamiseks kui ka  töötajate koolitamiseks muutuste olukorras.  Infopäeval on kohal töötukassa tööandjate konsultandid, kes nõustavad ning annavad selgitusi neile Tartu ettevõtjatele, kes soovivad töötukassa pakutud võimalustest rohkem teada saada.

Tagasi üles