Valvo Semilarski avalikus pöördumises: esitatud alkäemaksukahtlus on alusetu

Valvo Semilarski

FOTO: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

Altkäemaksu kahtlustuse saanud endine Tartu abilinnapea Valvo Semilarski kinnitas avalikus pöördumises, et ta on süütu.

Postimees avaldab pöördumise muutmata kujul:

Esitatud alkäemaksukahtlus on alusetu! 

Sooviksin esmalt linnakodanike eest vabandada, et üldse on võimalikuks saanud olukord, kus mind Tartu abilinnapeana kahtlustatakse korruptsioonikuritegudes (s.h toimingupiirangute rikkumises ja altkäemaksu võtmises). Seoses kujunenud olukorraga pidasin vajalikuks abilinnapea kohalt tagasi astuda. 

Samas aga sooviksin üheseltmõistetavalt ära märkida – ma pole teadlikult toimingupiiranguid rikkunud – rääkimata sellest, et altkäemaksu võtnud! Samuti pole ma enda ametiseisundit tahtlikult kuritarvitanud! Olen teinud oma tööd linnakodanike heaolust lähtuvalt ja kooskõlas enda parima arusaamaga kehtivatest õigusaktidest. 

Täna heidetakse mulle ette kolme kuriteo toimepanekut. Selgitan lühidalt. 

Esiteks heidetakse mulle ette seda, et osalesin linnavalitsuse istungitel, kus kinnitati kahe riigihanke tulemused, mille võitjateks osutunud ettevõtete juhte ma isiklikult tundsin. Olles ise ettevõtja taustaga, tunnen Tartu väiksuse tõttu enamike siinseid ettevõtjaid. Otsuste tegemisel osales viis linnavolikogu liiget ja otsused tehti ühehäälselt. On oluline teada, et ma pole kedagi otsustajatest vähimalgi määral mõjutanud ja rääkimata sellest, et oma tuttava käest midagi vastutasuks saanud. Otsusel lähtusin üksnes linna parimast huvist ja tuttava inimese seotus antud hankega ei mõjutanud minu otsust. 

Olgu veelkord märgitud, et endise ettevõtjana oleks mul praktliselt võimatu üheski linnamajanduse osakonna otsustuses osaleda, sest linn on väike ja ettevõtlikud inimesed paljuski tunnevad üksteist. Samas oleks ka kuidagi veider seetõttu kultuuriosakonda tööle asuda – ise selles vähimatki kompetentsi omamata. 

Teiseks heidetakse mulle ette, et olen teinud ettepaneku linnale kuuluvate maatükkide müügiks, esindades sellega ühe ettevõtte huve (neil oli nimelt huvi üks maatükk ära osta). Olgu kohe märgitud, et otsus teatud maatükid müüki panna kujunes linnavalitsuses arutelu käigus ja põhines peamiselt asjaolul, et hetkel on maahind kõrge ja tasub müüa.

Pealegi, kuna ma teadsin, et eelmainitud ettevõttel on antud maatüki vastu huvi, siis oleks olnud isegi jabur sellest kolleegidele mitte rääkida. Kui on olemas ostja, siis miks mitte müüki kaaluda? Seda enam, kui hind on kõrge ja mõnel muul perioodil müües ei õnnestuks linnal sedavõrd head müügihinda saada. 

Kolmandaks kahtlustuseks on ühe minu aastate taguse kinnisvaraga seotud tehingu ja hetkel plaanitava hanke kohta arvatud, et need on omavahel seotud. Täpsemalt süüdistatakse mind ametiseisundi kasutamise eest Tartu linna avaliku bussiliiniveo riigihankel. Tõde on see, et ma pole midagi seoses bussihankega kellegile lubanud ja ammugi hanke käiku mõjutanud. Kinnisvaratehing ja bussihange on kaks täiesti erinevat tehingut ja pole kuidagi omavahel seotud. 

Tahtmata õiguskaitseorganeid vähimalgi määral halvustada pean siiski nentima, et antud süüdistused on üleliia tormakad. Mina olen omaltpoolt valmis igakülgseks koostööks õiguskaitseorganitega ja vägagi huvitatud tõe väljaselgitamisest.

Lugupidamisega

Valvo Semilarski

Tagasi üles
Back