Küsimus kandideerijatele: kas asute Tartusse järgmise nelja aasta jooksul munitsipaalmaju ehitama?

Munitsipaalmaja.

FOTO: Urmas Luik / Pärnu Postimees

EKRE

Ei. Erandiks oleks liikumispuudega inimeste tarbeks vastavate võimalustega eluruumide rajamine või renoveerimise abil lisavõimaluste loomine puuetega inimeste abistamiseks.  

Isamaa ja Res Publica Liit

Munitsipaalmajade ehitamise plaani IRLil ei ole

Keskerakond

Jah, see on Tartu jätkusuutliku arengu tagamiseks hädavajalik. Me loodame, et valimiste tulemused lubavad kokku panna seda eesmärki toetava koalitsiooni. Kui reaalne see on? Vaadake siin kõrval avaldatud võimalike liitlaste vastuseid ning saategi vastuse kätte! Lõpptulemus sõltub muidugi valijate tahtest.

Reformierakond

Ei asu. Elamuehitus jäägu erasektori kanda, linnavalitsus ei tohiks sekkuda toimivasse kinnisvaraturgu. Linnavõim saab elamuehitust ergutada uute elamumaade käibesse toomisega ning muutes asjaajamist arusaadavamaks ja läbipaistvamaks.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Linn peaks kindlasti osalema riigi üürielamute programmis. Seni on linna võimekus eluasemeid ehitada ja majandada olnud minimaalne ning seetõttu pole teatud sihtrühmadele, näiteks noortele õpetajatele või liikumispuudega inimestele, sobivaid eluruume piisavalt. Munitsipaalelamuehituses tuleks läbi mõelda eluasemete paigutamine linnas. Enamasti tuleks lähtuda hajutatuse printsiibist, et erivajadustega inimesed elaksid võimalikult loomulikus elukeskkonnas ning sotsiaalelamutega ei hakkaks kaasas käima teatud stigma.

VL Südamega Tartu

Mitte ainult maju, aga Südamega Tartu töötab välja ja viib ellu terve tudengipere linnaosa kontseptsiooni.

VL Tartu Eest

Me ei saa öelda jah või ei, sest me ei tea, mida valimistulemused toovad ja kellega koalitsioon moodustatakse. Meie valimisplatvormil ei ole munitsipaalmajad prioriteet. Küll aga annab meie programm ühe suuna eelarvelisa tekkeks ja seeläbi ka võimaluse ehitada vajaduse korral ka munitsipaalmaju.

VL Tartu Heaks

Osaleme riigikorterite väljaehitamise programmis tartlastele kõige soodsamatel tingimustel. Eelkõige peame silmas riigi toetuse olemasolu. Tartu võlakoormust selleks tarbeks me ei suurenda ja teiste vajaduste (eelkõige investeeringud haridusse) arvelt raha ei võta.

Ühendatud Vasakpartei

Vasakpartei programmis oli juba tosina aasta eest: Linna eelarvest ja riigieelarvest taotletava lisaga ehitada aastas vähemalt üks 40 korteriga munitsipaalelamu. Kõigiti soodustada individuaal- ja üürimajade ehitamist, samas jälgides üüride stabiilsust.

Tagasi üles