Halduskohus andis Tartu linnale bussiliiniveo hankevaidluses õiguse

Pildil Tartu linnaliinibuss. FOTO: Margus Ansu/ Postimees

Tartu halduskohus jättis eile rahuldamata ASi Hansa Bussiliinid kaebuse, millega taotleti Tartu linnavalitsuse avaliku bussiliiniveoteenuse hankel tehtud otsuse tühistamist. Nimetatud otsusega tunnistas Tartu linn edukaks ASi GoBus pakkumuse.

ASi Hansa Bussiliinid kaebuse põhiväide oli, et ASi GoBus pakkumus on põhjendamatult madala maksumusega. Halduskohus sellega ei nõustunud ning kinnitas Tartu linnavalitsuse seisukohtade õigsust. Seega on juba kaks pädevat instantsi – riigihangete vaidlustuskomisjon ja halduskohus – andnud Tartu linnavalitsusele hankevaidluses õiguse.

Tartu linna poolt tellitava teenuse maht moodustab märkimisväärse osa Eestis riigihankemenetluse korras tellitava bussiliiniveoteenuse üldmahust. Tegemist on Eesti suurima bussiliiniveo riigihankega. Kuna konkurents ühistransporditurul on väga tihe ja kõik suuremad vedajad soovivad Tartu lepingut endale võita, on läbiviidavat hankemenetlust püütud erinevates nüanssides korduvalt vaidlustada.  

«Enamus vaidlusi on toimunud pakkujatega, kellel nende hinnapakkumusest lähtuvalt puudub võimalus saada linna lepingupartneriks. Seni on kõik vaidlused lõppenud Tartu linna jaoks soodsalt, kuid vaidlused on olnud aeganõudvad ja takistanud hankemenetlusega edasiminemist,» kommenteeris olukorda Tartu linnasekretär Jüri Mölder.

Hetkel on käimas veel kaks kohtuvaidlust, millest esimeses on vaidluse all OÜ Eesti Buss pakkumuses tehtud arvutusvea parandamise õiguspärasus ja teine vaidlus on eile halduskohtu poolt lahendatuga identne. Nende kahe kohtuvaidluse põhiküsimuseks on muutunud asjaolu, kes pakkujaist on paremusjärjestuses teisel ja kes kolmandal kohal.

«Nii on hankemenetluses jõutud mõneti absurdse olukorrani, kus hankelepingu sõlmimist edukaks tunnistatud pakkumuse esitajaga takistab muuhulgas kahe järgmise pakkuja vaidlus teise ja kolmanda koha üle. Pretsedenditult käib suurem võitlus teise, mitte aga esimese koha pärast,» kommenteeris Mölder.

Tartu Linnavalitsuse hinnangul on esmatähtis küsimus, kas ASi GoBus pakkumuse edukaks tunnistamine on õiguspärane, mitte aga küsimus, kes on paremusjärjestuses teisel või kolmandal kohal. Tartu halduskohtu eilne otsus kinnitab linnavalitsuse veendumust, et ASi GoBus pakkumus ei ole põhjendamatult odav ja selle edukaks tunnistamise otsus on õiguspärane. Linnavalitsus soovib sõlmida eduka pakkujaga hankelepingu esimesel võimalusel, et tagada 1. juulist 2019. a avaliku bussiliiniveo jätkumine uute keskkonnasäästlike gaasibussidega.

Tagasi üles
Back