Viivi-Helbe Peljuhhovska: miks tuleks valida Eestimaa Ühendatud Vasakpartei?

FOTO: Sille Annuk

Eesti, Läti ja Leedu on Euroopa Liidu liikmed. Nende riikide valitsused on kaasa läinud neoliberaalse poliitikaga. Ülistades seda poliitikat, on Balti riikide valitsused allutatud ja sattunud Euroopa Komisjoni (volinikud liikmesriikidest), Euroopa Keskpanga ja teiste institutsioonide, nagu ka IMFi eestkoste alla.

Neoliberaalne majanduspoliitika, mis on suunatud võimalikult suure kasumi saavutamisele, sünnitab majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse, töötuse ja kultuurilise mandumise.

Meie ei arva, et tühise vähemuse ülisuured sissetulekud vastavad nende reaalsele panusele ühiskonna hüvangusse. Tohutu majandusliku ebavõrdsuse tingimustes muutub vabadus suurele hulgale inimestele fiktsiooniks.

Meie arvates tuleb Euroopa Liidu sõjalis-strateegiline koostöö NATOga lõpetada.

Tohutud ressursid kulutatakse relvastusele ja sõjaliste struktuuride ülalpidamisele teatud ringkondade ülikasumi huvides. Selline olukord on riikide ja rahvaste vastastikuse umbusu ja konfliktide üks allikaid.

Meie nõuame NATO peetava sõja lõpetamist Afganistanis ja kõikide võõrvägede väljatoomist Iraagist.

Eesti noorte saatmine kriisikolletesse ei ole õigustatud. Me seisame vastu Euroopa Liidu liikumisele militarismi suunas ja võitleme Euroopa rahumeelse rolli eest maailmas.

Rahvusvaheliste pingete süvenemise perioodil seisab partei ees määratleda õigesti seisukoht Euroopa kõige ägedama praeguse konfliktiallika Ukraina kohta. 

Tegu on ju sealse oligarhia, miljardäride ja ametnikkonna võitlusega mõjusfääride pärast, vasakjõudude ja vasakliikumiste vastu suunatud aktsioonide korraldamisega patriootlike loosungite varjus, et tegelikkuses puhastada plats töölisklassi halastamatule ekspluateerimisele. 

Ka Eesti ei pea olema USA ja NATO kannupoiss. Prioriteediks peab olema inimeste turvalisus oma kodumaal. Võitlus töötusega peab olema riigi ülesanne, tööhõive peab olema tähtsam kui majanduskasv.

Enamikus maades kehtiva astmelise tulumaksu kehtestamine on samuti riigi ülesanne. On aeg Euroopa sotsiaalharta täielikult ratifitseerida, et tagada meie kodanikele mujal Euroopas kehtivad õigused. On vaja suurendada ametiühingute osa kõigi töötajate õiguste kaitsel.

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei on seisukohal, et tuleb peatada tööealiste elanike väljaränne kodumaalt; et tuleks avada Tartu linnahaigla neile, kel puudub ravikindlustus, ja seda rahastaks riik; et tuleks vähendada riigiametnike arvu; et riigiettevõtete nõukogudest kutsuda tagasi riigikogu liikmed ja lõpetada nende tasustamine.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles