Pettus või mitte? Superlasteaed ähvardab sündimata valla laenukoormuse lõhki ajada

1. juunil asetas Palamuse vallavanem Rait Persidski (paremal) järgmisel sügisel valmivale lasteaiale nurgakivi. Paraku pole lasteaia saatus enam sugugi kindel, sest ühinemispartnerid ähvardavad Palamuse valla ühinemisringist välja arvata.

FOTO: Sille Annuk

Jõgeva ja Torma valla ning Jõgeva linna juhid kahtlustavad, et nende ühinemispartner Palamuse vald on neid meelega petnud. Palamuse valla juht peab süüdistusi labaseks valimisvõitluseks.

Mai lõpus kirjutas Tartu Postimees Palamusele kerkivast superlasteaiast, mille ehitab vallale kontsessioonihanke lepinguga ehk oma kulu ja kirjadega KRC Ehitus ning annab selle siis vallale 20 aastakse rendile.

Selle aasta sügisel ühineb Palamuse vald Torma ja Jõgeva valla ning Jõgeva linnaga. Uue lasteaia ehituse investeeringu kirjutas Palamuse vald sisse ka haldusreformi ühinemislepingusse, kuid seal polnud kirjas lasteaia valmimise kõiki kulusid.

Nädal enne Palamuse uue lasteaia nurgakivi panekut käisid Jõgeva linna, Jõgeva valla ja Torma valla juhid Palamuse vallamajas tutvumas lasteaia üürilepinguga. Siis selgus, et lasteaia üürikulu saab uuele vallale ühes kuus olema 19 681 eurot ehk aastas ligi 236 000 eurot.

Kui me nii jätkame, peaksime võtma juba 2018. aasta 1. jaanuarist saneerimise, märkis Torma vallavanem Triin Pärsim.
4

Tunnevad end petetuna

«Selline investeering keerab ühinevate omavalitsuste ülejäänud investeerimisplaanid tuksi,» märkis Torma vallavanem Triin Pärsim, kellele on Palamuse ülimoodsa lasteaia ehituse rahastamine juba algusest peale kahtlane tundunud.

Et saada oma kahtlustele kinnitust, tegi Pärsim koos Jõgeva linnapea Raivo Meituse ja Jõgeva vallavanema Enn Kurega arupärimise rahandusministeeriumile. Ministeeriumi hinnang uue lasteaia ehitusele oli alljärgnev: Palamuse vallavalitsus peab kandma lasteaiale tehtavad kulud bilansiliste või bilansiväliste kohustuste hulka, mis omakorda arvestatakse valla võlakoormusele juurde.

Sisuliselt tähendab see olukorda, kus Palamuse vald on lasteaia ehitusega veel tekkimata omavalitsuse võlakoormuse lubatud piiri juba eos ületanud. Lasteaiale tehtavate investeeringutega suureneks uue ühendvalla võlakoormus 75 protsendini eelarvest. Lubatud piir on 60 protsenti.

Kui jätta inflatsioon sellest tehtest kõrvale, tuleb sügisel tekkival ühendvallal järgmisel aastal Palamusel valmiva lasteaia üüriks tasuda kahekümne aasta jooksul 4,7 miljonit eurot. Sellele lisandub ka väliala väljaehitamise kulu (umbes üks miljon eurot) ning hoonega seotud korrapärased ülalpidamiskulud.

«Kui me nii jätkame, peaksime võtma juba 2018. aasta 1. jaanuarist saneerimise,» märkis Torma vallavanem Triin Pärsim. Jõgeva vallavanema Enn Kure hinnangul peab praegusel juhul uus ühendvald suu investeeringutest ja laenuvõtmisest puhtaks pühkima.

«Me ei saa ka eurotoetusi kasutada, kui laenukoormus lõhki on,» märkis Enn Kurg. Ka Jõgeva linnapea Raivo Meitus leiab, et nii suure laenukoormusega pole võimalik sügisel tekkivat suurt Jõgeva valda jätkusuutlikult arendada.

Et üüratust laenukoormusest vabaneda, on Torma ja Jõgeva vallal ning Jõgeva linnal sisuliselt kaks varianti: ütelda Palamuse lasteaia kontsessioonhanke leping üles ja maksta ehitajale ligi  miljoni euro suurune leppetrahv või arvata Palamuse vald ühinemisringist välja.

Kolme omavalitsuse juhid tunnevad, et Palamuse vald on neid petnud, sõlmides kontsessioonilepingu selliselt, et see viib sügisel tekkiva Jõgeva valla kriisi äärele.

«Koostame ministeeriumile vastavasisulise kirja, et jätta Palamuse ühinemisringist välja,» nägi Triin Pärsim antud juhul ainuõiget lahendust.

Tegemist valimisvõitlusega

Palamuse vallavanem Rait Persidski tõrjus ühinemispartnerite süüdistusi, öeldes, et Palamuse lasteaia ehitus ei kuulu valla võlakoormuse hulka.

«Seda otsustab Palamuse vald, kas kontsessioonleping läheb võlakoormuse alla või mitte. Riik ei tee vallale raamatupidamist, vald teeb oma raamatupidamise ise,» lisas Persidski.

Mis puutub ühinemispartnerite süüdistusi, et Palamuse vald on neid meelega petnud, siis Persidski arvates on tegemist lihtsalt valimisvõitlusega. «See on ikka äärmiselt rumal ja lausa häbematu käitumine,» märkis ta.

Persidski sõnas, et on korduvalt enne ühinemislepingu sõlmimist rääkinud lasteaia ehitamise hankelepingust. «See, et nad (ühinemispartnerid – toim) lepingust aru ei saa, on nende endi probleem. Mis puutub rahandusministeeriumi saadetud kirja, siis selle me vaidlustame,» lisas Persidski resoluutselt.

Praegu on pall rahandusministeeriumi väravas. Jõgeva linn ja vald ning Torma vald ootavad vastust, mis lubaks neil Palamuse valla ühinemisringist välja jätta ning Palamuse vald vaidlustab rahandusministeeriumi ettepaneku arvata Palamuse lasteaia üürikulud sügisel sündiva Jõgeva valla võlakoormuse hulka.

Tagasi üles
Back