Valga koolihoone ehituse venimine tingib ümberkorraldusi

Valga gümnaasium enne rekonstrueerimistöid.

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Kuna Valga gümnaasiumi hoone ehitus venib planeeritust pikemaks, võtab linnavalitsus selleks, et vältida õhtuses vahetuses õppetöö jätkumist kasutusele Lembitu tänava koolimaja, mis jääb vabaks pärast uue kutseõppekeskuse valmimist.

Valga linnavalitsus tegeleb Valga gümnaasiumi hoone ehitusega suure tähelepanu ja põhjalikkusega, et valmiks kõigile nõuetele vastav ja kaasaegne õppekeskkonnaga koolimaja, kahjuks peab gümnaasiumi pere aga ootama koolimaja valmimist planeeritust pikemalt.

Linnavalitsus teeb ettevalmistusi selleks, et gümnaasiumi kõik õpilased saaksid uuel õppeaastal alustada koolitööd päevases vahetuses. Selleks võetakse kasutusele Lembitu tänava koolimaja, mis jääb vabaks peale uue kutseõppekeskuse valmimist.

Tänasel linnavalitsuses toimunud koolijuhtide nõupidamisel arutletigi Lembitu tänava koolimaja kasutuselevõtmise võimalusi ja sellega kaasnevaid küsimusi. Jõuti ühisele arusaamisele, et ei ole mõistlik jätkata õhtuses vahetuses, mis on väsitav ja tekitab erinevaid probleeme õpilastele, peredele ja pedagoogidele.

Kokku lepiti, et praegu lasteaedades paiknevad esimesed klassid jätkavad oma õppetööd ja lõpetavad ka teise klassi samas kohas.

Koosolekul käsitletud ideede põhjal anti Valga gümnaasiumi juhtkonnale ülesanne koostada vajadusi arvestades täpne klasside paiknemise kava, mis peab valmima 25. aprilliks.

Lembitu tänava hoone kasutusele võtul peeti üheks olulisemaks punktiks ka transpordi küsimuste lahendamist, millega hakkab tegelema linnahooldusamet.

Linnapea Kalev Härk ütles, et hea tulemuse nimel peame tegema kõik selleks, et laste õpitulemused ei halveneks ning antud oludes on vajalik luua võimalikult turvaline õppekeskkond. Päevases vahetuses koolis käies jääb lastel ja vanematel rohkem aega koos veetmiseks. Vähem tähtis ei ole ka huvihariduse ja hobidega tegelemiseks aja leidmine, mis alates 1. septembrist saab olema lihtsam kui sellel aastal.

Tagasi üles
Back