1941. aastal ööl vastu 14. juunit toimus Eestis massiküüditamine, mille käigus veeti siit loomavagunites Siberi avarustesse üle 10 000 inimese. Küsisime selle kurva päeva puhul tartlastelt, kuivõrd juuniküüditamise aastapäev neile korda läheb ja kuivõrd see neid puudutab.