Uus keskus suurendab kaitseliidu võimekust

Kaitseliidu Tartu maleva õppe- ja tagalakeskuse valvur Irina Gljakova näitab eritehnika jaoks valminud katusealust. Taamal on näha ka uus lao- ja õppehoone. Lepingu järgi peaks keskuse ehitus olema lõppenud jaanuariks 2012.

FOTO: Kristjan Teedema

Järgmise aasta alguseks valmib Veerikul kaitseliidu Tartu maleva uus väljaõppe- ja tagalakeskus, mis loob vabatahtlikele mundrimeestele riigikaitseks senisest palju paremad tingimused.


Kaitseliidu Tartu maleva ülema kohusetäitja Tanel Meieli sõnul alustati keskuse planeerimist kolm aastat tagasi. Projekti järgi tulevad keskusesse remondihall, õppeklassid, laoruumid, kolmekümnele inimesele mõeldud kasarmu ja puhkemaja.  

Uus keskus teenib Meieli sõnul kahte eesmärki. «Kõigepealt on see vajalik väljaõppe jaoks, sest praegu kasutuses olev maleva infrastruktuur ei toeta väljaõppe mahtu. Tartu maleval on ikkagi üle 1300 tegevliikme ning me vajame erialakursusteks korralikke õpperuume,» selgitas Meiel. Ta lisas, et kui on vaja teha üle ööpäeva kestvaid õppusi, siis on vaja ka kasarmuruume.

Teine eesmärk on logistiline. «See on varustuse ladustamine ning tehnika ja erivarustuse hooldus. Remondihall tähendab seda, et me suudame tulevikus pakkuda hooldust ja remonditeenust ka teistele lõunaringkonna kaitseliidu malevatele,» selgitas Meiel ning nimetas Võru, Sakala, Põlva ja Valga malevat.

Lehola tänava endise autobaasi hoonete rekonstrueerimiseks ja uute majade ehituseks sõlmis kaitseliit kõigepealt lepingu riigihanke võitnud

AS Facio Ehitusega (nüüd AS Räga – toim), kuid poolte kokkuleppel leping lõpetati. «Tegemist oli alapakkumisega ning eelmise aasta augustiks oli kahjuks selge, et leping tuleb lõpetada,» ütles Meiel.

Uue riigihanke võitis Merko ühispakkumine ja ehitus jätkus kolm nädalat tagasi. Ümberehitustööd lähevad kaitseliidule maksma üle kahe miljoni euro. Praeguseks on uuest keskusest valminud lao- ja õppehoone ning tehnikale mõeldud varjualune.

Osaliselt on valmis ehitatud ka tulevase puhkemaja vundament ja seinad, kuid Meieli sõnul selgub selle objekti saatus maikuus. «Kõik sõltub sellest, kui palju lähevad maksma kaitseliidu teised riigihanked,» ütles Meiel.

«Keskuse valmimine on oluline ka linnale, sest me muudame räämas ja käest ära tööstuskompleksi linnale sobivaks ehitiseks. Teiseks on iga asutuse keskus nende visiitkaart. Kui me saame selle valmis, siis näitab see meid ka inimestele paremini ja toetab seeläbi kaitseliidu uute liikmete värbamist,» ütles Meiel.

Lepingu järgi peaks väljaõppe- ja tagalakeskuse ehitus olema lõppenud 2012. aasta jaanuariks. Kaitseliidu Tartu maleva staabiruumid asuvad Riia tänaval ning need jäävad sinna ka tulevikus.
 

Tagasi üles