Algavad seminarid eakate ja erivajadustega inimeste aitamiseks

EELK Tartu Maarja kogudus korraldab koostöös Soome Kitee evangeelse rahvakooliga Lõuna-Eesti maakondades neli perehooldusteenust tutvustavat seminari, millest on oodatud osa võtma eelkõige sellise teenuse osutamisest huvitatud, samuti asutuste sotsiaalvaldkonna ja töötukassa töötajad.

Perehooldus on eakate või erivajadusega inimeste hoolitsuse korraldamine perehooldaja ehk teenusepakkuja kodus, nagu selgitas koguduse esindaja Lea Saar. «Selline teenus on Eestis veel tundmatu, kuid Soomes küllaltki levinud.»

Soomes reguleerib teenuse osutamist perehooldusseadus ja sealse kogemuse kohaselt on teenusest kasu mitmele sihtrühmale. Esiteks annab teenuse osutamine tegevust maapiirkondade töötutele, kes täiendõppe teel omandavad vajaminevad oskused ja teadmised. Teine kasusaajate rühm on omastehooldajad, kelle muret lähedase toimetuleku pärast tema perehooldusesse andmine kindlasti leevendab. «Ja kolmandaks on oluline, et eakal, kes viibib kodusarnases keskkonnas, on võimalus jõudumööda osaleda pere tegemistes, saada enam individuaalset tähelepanu kui hooldekodu patsiendina ning tunda end eluõhtul vajaliku ja väärtuslikuna,» leidis Saar.

Ettekandega esineb Kitee evangeelse rahvakooli ja projekti Perhot koordinaator Sanna Kosonen, kes tutvustab perehooldusteenuste arendamist Soomes. Teenustejuht Virpi Nevalainen räägib eakate perehoolduse korraldamisest Põhja-Karjala sotsiaal- ja tervishoiuteenuste alases valdade liidus. Perehooldajate koolitus- ja toetussüsteemi Soomes tutvustab koolitaja Marita Kähkönen. Maarja koguduse diakooniatöötaja Lea Saar kõneleb perehooldusteenuse rakendamise vajadusest ja võimalustest Eestis.

Seminarid toimuvad:

15. mail kell 14 Tartus maavalitsuse saalis Riia 15

16. mail kell 9 Viljandis MTÜ Kullaratas saalis Maramaa pst 5

16. mail kell 14 Valgas maavalitsuse saalis Kesk 12

17. mail kell 13 Põlvas maavalitsuse saalis Kesk 20

Tagasi üles