Ülikool tuvastas nn doktorandi kaasuses akadeemilise tava rikkumise

Katseklaasid. Illustreeriv foto.

FOTO: Elmo Riig

Veebruari lõpus moodustas Tartu ülikool komisjoni, et uurida võimalikku ebavõrdset kohtlemist ühes ülikooli instituudis. Komisjoni äsjavalminud aruande kohaselt rikkus juhtumiga seotud professor akadeemilist tava ning puudujääke leiti ka ülikooli ametiisikute tegevuses. Komisjon tegi mitmeid soovitusi doktoriõppe paremaks korraldamiseks ülikoolis.

Komisjoni kokku kutsunud akadeemiline sekretär Andres Soosaar avaldas lootust, et valminud aruandega on antud juhtunule nüüd ammendav hinnang ning ülikool on sellest õppinud. «9. mail tutvustame aruannet ka rektoraadile, pärast mida võtab rektor seisukoha tehtud ettepanekute kohta. Usun, et tänaseks ülikoolis koostatud juhendmaterjale ja komisjoni soovitusi arvesse võttes suudame edaspidi taolisi olukordi vältida ning probleemsetele juhtumitele asjatundlikult reageerida,» edastas Soosaar.

Põhitulemusena leidis komisjon, et professor rikkus head akadeemilist tava, tuues eraelus tekkinud konflikti töökeskkonda. Kontrollkomisjoni aruandes seisab, et hinnang, et professor ei ole suutnud hoida eraeluIisi suhteid Iahus juhendamis- ja töösuhtest. Samas leidis komisjon oma aruandes, et üldjuhul on professor suutnud tagada oma uurimisrühmas võrdset kohtlemist austava töökeskkonna.

Konfliktini viinud töö- ja isikliku suhte osas otsustas komisjon, et ei saa anda ühest hinnangut sellele, kas professor rįkkus võrdse kohtlemise põhimõtteid või mitte. Nimelt oli professori ja doktorandi vahel toimunu pikaajaline, konfliktse ja mõlema osapoole poolt solvangute ja ähvardusteni ulatunud suhtlusega, mille asjaolude analüüsimiseks puudub komisjonil pädevus.

Professoril soovitab komisjon kuni valimisperioodi lõpuni säilitada uurimise ajaks tehtud ümberkorraldused labori juhatamisel ning doktorantide juhendamisel. Töörühma töötajatele on määratud uus töö vahetu korraldaja, kes koordineerib töötajate tööd, juhib, juhendab ja motiveerib alluvaid, püstitab tööeesmärke, annab tööülesandeid ja kontrollib nende täitmist.

Töötajatega seonduvaid finantsotsuseid teeb instituudi direktor. Üliõpilaste juhendamisse on kaasatud kaasjuhendajad ning moodustatud on tugirühm, mis pakub professori alluvatele ning juhendatavatele tuge hea töö- ja õpikeskkonna tagamisel.

Lisaks soovitab komisjon nõuda kuni valimisperioodi lõpuni professorilt kord kvartalis ülevaadet uurimisrühma töökorraldusest, töö- ja õpiõhkkonnast ning juhendatavate edasijõudmisest. Komisjon teeb ka mitmeid ettepanekuid võrdse kohtlemise juhendi ja doktoriõppe hea tava täiendamiseks.

Ülikooli ametiisikute tegevuses heitis komisjon peamiselt ette puudulikku juhtumi dokumenteerimist ja avaldamiseks mittemõeldud teabe esitamist meediale ning tegi ettepaneku parandada ülikooli asjaajamiskorraldust, et olulised e-kirjad oleksid registreeritud ja kokkulepped-koosolekud protokollitud.

Võimaliku ebavõrdse kohtlemise väljaselgitamiseks moodustatud kontrollikomisjoni kuulusid esimehena molekulaarimmunoloogia professor Pärt Peterson, siseauditi juht Elsa Leiten, õigusnõunik Aliis Liin ning üliõpilaskonna juhatuse aseesimees Mariliis Vaht.

Tagasi üles