Riigigümnaasium kaotab Jõgevalt kooli

Pildil Jõgeva gümnaasiumi endine hoone Rohu 10.

FOTO: Internet

Praegu Jõgeval tegutseva kahe gümnaasiumi asemel alustavad paari aasta pärast tööd riigigümnaasium ning üks põhikool. Kumb kahest koolist ära kaob, ei ole veel otsustatud.


«Esmalt võtame appi eksperdid, et hinnata ära hoonete tehniline seisukord,» selgitas Jõgeva abilinnapea Mihkel Kübar. «Mõlemad on küll korras hoitud, kuid siiski nõukogudeaegsed ehitised.»

Kübari sõnul on küsimus, milline kool jätkab, Jõgeval üsna valulik. Sestap rahustab ta avalikkust, et esialgu ei muutu midagi. Plaanide järgi peaks koolivõrk uuenema 2013. aasta sügisel ning alles seejärel kerkib üles küsimus, kumb kahest koolist jääb.

Vana maja korda

Riigigümnaasiumi loomiseks Jõgevale on nõusoleku andnud nii linnavolikogu kui ka haridus- ja teadusministeerium. Riigigümnaasiumi sünniks on siiski vaja ka lepingut linna ja ministeeriumi vahel, seda ei ole veel sõlmitud.

Linnavalitsuse soovi järgi võiks rajatav riigigümnaasium leida endale koha pooltühjana seisvas ja räämas koolihoones Aia tänaval, kus praegu tegutseb täiskasvanute gümnaasium.

Hoone olukord on vilets, kuid potentsiaal koolimajana hea, tõdes Kübar. Esmalt eestikeelse keskkoolina alustanud ning hiljem vene kooliks saanud 1956. aastal ehitatud stalinliku arhitektuuriga maja vajab enne kasutuselevõttu põhjalikku remonti ja ümberehitamist.

Tulevane ruumilahendus sõltub aga suuresti sellest, milline tuleb maja sisu ehk kas ja millised õppesuunad tulevad üldharidusosale lisaks. «Huvihariduse või eelkutseõppe valdkonnad tuleb ministeeriumiga eraldi kokku leppida,» märkis Kübar.

Tuleval nädalal tahab linnavalitsus jõuda selgusele oma soovides ning saada tagasisidet, kas kohalike inimeste soovid ka ministeeriumi tahtmistega klapivad. Seejärel saab kinnitada koolimaja ehituse projekteerimistingimused.

Raha ehituseks peaks tulema peaasjalikult kahest allikast: riigi saastekvootide müügist ning haridus- ja teadusministeeriumilt. Remontima hakkaks maja Riigi Kinnisvara aktsiaselts.

Lisaks õppesuundadele on olnud jutuks ka see, et sööklat majja tõenäoliselt rajama ei hakata.

Kahanev õpilaste arv

Viimase viie aasta jooksul on Jõgeval koolis käivate õpilaste arv kahanenud ligemale kolmandiku võrra. Üldhariduskoolides on jäänud vähemaks viis klassikomplekti, nähtub Jõgeva linnavalitsuse koostatud koolivõrgu analüüsist.

Mullu sügisel alustas kahe kooli peale kokku kolm 10. klassi ning eeloleval sügisel saab paralleelklasse olema samuti kolm.

«Küllap suudaks linn ka kahte gümnaasiumi üleval pidada, kuid milline on selle hind,» arutles abilinnapea.

Õpilasi jätkub Jõgevale siiski kindlasti ka edaspidi, sest juba praegu on ligikaudu pooled lastest pärit naaberomavalitsustest. Palju sõltub ka sellest, kui paljud teised maakonna omavalitsused jätkavad senise koolivõrguga.

Õpilaste arv
Jõgeva koolides

• 2005    1693
• 2006    1595
• 2007    1508
• 2008    1391
• 2009    1354
• 2010    1281
Allikas: Jõgeva linna koolivõrgu analüüs
 üldhariduskoolide kohta

Tagasi üles