Tartu ülikool pakkus mullu täiendõpet ligi 45 000 inimesele

Tartu ülikooli peahoone.

FOTO: Sille Annuk / Postimees

Tartu ülikooli täiendusõppekursustel osales 2016. aastal 44 799 õppijat, mis on üle 20% rohkem kui aasta varem. 

40 000 õppija künnise ületamisele aitas kaasa 15 vaba juurdepääsuga e-kursust ehk MOOCi, kus osales 8001 õppijat 128 riigist. E-õppe osakaal täiendusõppes on viimastel aastatel kasvanud, mullu osales 37% täiendusõppeprogrammidel õppinutest veebipõhistel või kaugkoolituskursustel. 

Möödunud aastal toimus ülikoolis 1587 täienduskursust. Koolitused toimusid põhiliselt Tartus, aga ka Ida-Virumaal, Harjumaal, Viljandimaal ja Pärnumaal ehk piirkondades, kus tegutsevad ülikooli kolledžid või asub ülikooli esindus.

Ülikoolist tellisid koolitusi haridusasutused, valitsusasutused ja nende hallatavad asutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud, erialaliidud, ettevõtted (ntäiteksmaksu- ja tolliamet, haigekassa, politsei- ja piirivalveamet, kaitseliit, riigi infosüsteemi amet, riigiprokuratuur, finantsinspektsioon, tervise arengu instituut, kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda, notarite koda, Eesti Juristide Liit, Eesti Ajalehtede Liit, Ensto Ensek AS, Eesti Meedia, Finnair, Swedbank jt).

Paljud programmid loodi n-ö rätsepaülikonnana. «Parimad täiendusõppeprogrammid sünnivad just ülikooli ja ettevõtte või asutuse koostöös ja lähtuvad tellija vajadustest,» ütles Elukestva õppe keskuse juhataja Tiia Ristolainen.

Tagasi üles