Pagulasabi ja eetikakeskus ootavad välja- ja sisserännanute lühilugusid

Pilt on illustratiivne.

FOTO: Margus Ansu

Eesti Pagulasabi ja Tartu ülikooli eetikakeskus koguvad 17. aprillini rändetaustaga inimeste, nii võõrsil elavate eestlaste kui ka Eestis viibivate välismaalaste isiklikke rändega seotud lugusid. Rändelugusid kogutakse õpetajatele mõeldud rändeteemalise plakatikogumiku koostamiseks.

«Me soovime luua Eesti koolidele uut metoodilist vahendit, mis oleks õpetajatele toeks rändetemaatika selgitamisel kooliõpilastele,» selgitas projektijuht, Eesti Pagulasabi juhatuse liige Ingi Mihkelsoo.

Ta lisas, et valmiv õppevahend kajastab ühelt poolt põhjusi, miks inimesed oma kodumaalt välja rändavad, ning teisalt seda, kuidas sisserändajad või nende järeltulijad end uues ühiskonnas tunnevad ja oma identiteeti mõtestavad.

Huvitavad ja kaasahaaravad lood rändajate elust võiksid puudutada järgmisi teemasid:

- Olulised sündmused, mis mõjutasid seniselt kodumaalt lahkuma.

- Kuidas uus kodumaa välja valiti või kuidas just sinna satuti.

- Kuidas tuntakse end sisserändajana uuel kodumaal: mis on seal kummaliselt teistmoodi, millest võõrsil elades puudust tuntakse.

- Mis tunne on elada teises riigis, kus sinu emakeel, kultuuritaust, usk või nahavärv on erinev.

- Miks ollakse otsustanud igaveseks uuele kodumaale jääda?

- Või hoopis vastupidi, miks kahetsetakse tehtud valikut või vähemalt kaalutakse tulevikus kodumaale naasmist või mõne uue riigi väljavalimist? Mis takistab otsuse tegemist?

Kuni 20-lauselisi lugusid eesti, inglise või vene keeles oodatakse 17. aprilliks aadressile ingi@pagulasabi.ee.

Rändelugudest valitakse välja kümme parimat, mida kasutatakse inspiratsiooniks õpetajatele mõeldud rändeteemaliste plakatite loomisel. 

Tagasi üles