Õpetaja Joel Luhamets andis ametijärje üle pojale
Lisatud galerii

  • Pauluse koguduse uue õpetaja Kristjan Luhametsa soov on: kirik jäägu kitsaks!

Eile seadis peapiiskop Urmas Viilma Tartu Pauluse koguduse uue õpetajana ametisse senise abiõpetaja Kristjan Luhametsa. Pauluse koguduse hingekarjane Joel Luhamets sai 65-aastaseks ning tema jätkab  teenimist Eesti evangeelse luterliku kiriku piiskopina.

Kristjan Luhamets on Pauluse kogudust abiõpetajana teeninud 2009. aastast alates ning koguduse liige olnud varemgi, niisamuti nagu ta on olnud laps oma isa kõrval ning nii nagu isa on lubanud ennast aidata. Nii usub Kristjan Luhamets, et ta on koguduse asjadega üsna põhjalikult kursis.

Kaks Luhametsa, noorem ja vanem.

FOTO: Ago Pärtelpoeg

Küsimuse peale, mida isa talle eilsel päeval soovis, vastas noor Luhamets, et küllap ta soovis Jumala õnnistust, kuid rohkem kui sõnaline soov on tal meeles see hetk, kuidas isa annab oma tööjärje üle pojale, mis ei ole väga tavaline. See tunne oli olnud väga meeliliigutav.

Kirik jäägu kitsaks

Milliseid ülesandeid Kristjan Luhamets nüüd enda ees näeb?

«Kuna mina olen saanud kiriku sedavõrd ideaalses korras enda kätte, siis minu eesmärk saab olema, et need pingid oleksid siin inimesi täis, et see kirik jääks ühel päeval kitsaks.

Kui koguduse suurusest rääkida, siis kui arvestada ka lapsi, kes selles kirikus on ristitud, võiks öelda, et koguduses on 6200 või isegi rohkem inimest. Kui arvestust pidada liikmeannetuste kaudu, siis ehk 1400.

Pühapäevastel jutlustel on Luhametsa sõnul kohal mõnisada inimest, sõltub ka pühapäevast.

«Aga Pauluse kirik puudutab siiski palju rohkemaid inimesi kui neid, kes on koguduse liikmed,» selgitas ta. Ta pidas silmas kontsertide ja tähtpäevade publikut ning koolide jumalateenistusi, mis jõulude ajal aset leiavad ning mille põhjal samuti võib öelda, et kõigil neil inimestel, kes on kirikusse tulnud, on igatsus Jumala järele olemas.

Teenis 20 aastat

Kristjan Luhametsa isa Joel Luhamets tuli Tartu Pauluse koguduse õpetajaks 1997. aastal Põltsamaalt, kus ta oli sealse koguduse õpetaja ja Viljandimaa praost.

Joel Luhametsa ajal alustati Pauluse kiriku remontimist, väiksemad remondid kasvasid tasapisi muudkui suuremaks.

1999. aastal sai kirik uue torni ja -kiivri. Pühakoja ümbrus sai korda. 2001. aastal võideti Tartu linna hange vältimatu sotsiaalabi andmiseks ning selleks, et rajada supiköök ja osutada riideabi, asuti keldriruume remontima. 2005. aastal vabastas ERM oma laoruumid ning kirik sai tervikuna kogudusele tagasi – algas suure remondi planeerimine.

Esimesena valmis krüpt, siis tiibhoone ja siis kirikusaal. Pauluse restaureeritud kirik taaspühitseti 12. septembril 2015.

Kirikul on oma surnuaed ehk kolumbaarium. See on olnud kasutuses kolm aastat ning  sinna on maetud umbes sada inimest.

Kiriku tiibhoone kolmandal korrusel asub lastehoid.

Pauluse kiriku kontserditegevus on kasvanud. Kirikus on uus orel 56 registriga, mis on jaotatud kolme manuaali ja pedaali peale. Orel telliti saksa oreliehitajalt Paschen Kiel Orgelbau GmbH.

Intervjuus Pauluse koguduse kuukirjale on Joel Luhamets öelnud, et nüüd, mil ta on oma pojale Kristjan Luhametsale ameti üle andnud, püüab ta talle mitte enam nõu anda.

«Nüüd jääb tema siin elu korraldajaks ja kui tema tahab küsida nõu, siis ma olen valmis seda andma, aga ma ei lähe ütlema, et tee ikka nii või teisiti,» on ta öeldnud.

Oma ajast ei hooli

Piiskop Joel Luhametsa kohustus on olla EELK Lõuna piirkonnas ülevaataja ja nõuandja. Lõuna piirkond hõlmab kuut praostkonda – Tartu, Viljandi, Võru, Valga, Pärnu ja Saarte praostkond. Neis on kokku umbes 80 kogudust.

Tartu linnapea Urmas Klaas soovis Joel Luhametsale eile rohkem aega puhkamiseks ja rõõmu tundmiseks, kuna need inimesed, kes igavikulisi asju teevad, ei hooli väga iseenda ajast. Joel Luhamets on kahtlemata olnud selline mees, kes iseenda isiklikust ajast ei ole eriti hoolinud.

Ta teenis seal hingekarjasena 20 aastat ja kaks kuud.

Tagasi üles