Kaks aastat Madruse tänavat: kohtuvaidlus jätkub ikka veel

Madruse tänav.

FOTO: Margus Ansu

Pühapäeval möödub kaks aastat sellest, kui Tartu volikogu esimest korda otsustas panna ühele Kvissentali tänavale nimeks Madruse, kuid sellest otsusest alguse saanud saaga pole lõppenud: vaidlus on otsaga ringkonnakohtus.

Tartu halduskohtu otsusele esitatud apellatsioonkaebuses taotleb üks elanik halduskohtu otsuse tühistamist ja ühtlasi volikogu teistkordse otsuse panna tänavale nimeks Madruse tühistamist. Peale selle palub kaebuse esitaja, et tühistataks kohanimenõukogu otsus vaide kohta, mis puudutas Madruse tänava nime panemist ja nime tähendust.

Lõputu vaidlus

Mäletatavasti oli elanike vastuseis nimele esimesel määramisel tugev. Advokaadibüroo vahendatud kirjast said linnavõimud toona teada, et ajaloolise tänavanime Kvissentali tee muutmine pole käinud korrektselt ega ole põhjendatud, ning teiseks, et tänavanimi Madruse alavääristab sealseid elanikke ja toob kaasa põhjendamatu ebavõrdsuse.

Kohtuvaidlust vältida soovides astus linn sammu tagasi ja alustas nime määramist algusest. 

Avalikustamisel oli kõige menukam nimi Madruse ja mullu 18. veebruaril pani volikogu tänavale selle nime uuesti.

Järgnes uus protest. Üks kohalik elanik läks küsimusega halduskohtusse. Mullu oktoobris sai selgeks, et Tartu halduskohus ei rahuldanud seda kaebust.

Kaebaja oli vaidlustanud nime teist korda paneku kohanimenõukogus, kuid viimane vaiet ei rahuldanud. Seetõttu taotles kaebaja kohtus ka kohanimenõukogu aprillikuise otsuse tühistamist.

Kaebaja leidis, et Kvissentali tee loodeharu kandis sama nime juba varem ja linna otsusega ei ole teelõigule nimi antud esimest korda, vaid tegu on teistsugust menetluskorda nõudva nime muutmisega. Samuti leidis kaebaja, et Madruse tänava nimi ei ole neutraalne, vaid on omandanud halvustava tähenduse.

Kohtus leidis tõendamist, et linna otsusega anti vaidlusalusele teelõigule nimi esimest korda. Tartu linn otsustas 1977. aastal nimetada Kvissentali teeks lõigu, mis ulatus sirgjoones Jõgeva maanteelt otse Emajõeni. Tee loodeharu tolleaegses otsuses aga märgitud ei ole.

Ei ole halvustav

Kohus leidis ka, et Madruse nimi ei ole vastuolus kohanimeseadusega, sest sel ei ole labast või halvustavat tähendust. Vaidlusalusele lõigule nime andmisel on linn lähtunud sellest, et ka varem on samas piirkonnas määratud mitmed laevandusega seotud tänavanimed.

Kaebaja leidis, et Madruse nimetus on saanud halvustava tähenduse tänavale nime andmise ja selle vaidlustamise protsessis. See aga ei tähenda kohtu hinnangul, et nimel endal oleks halvustav tähendus. Samuti ei välista negatiivseid kommentaare tänavale mõne teise nime andmine.

Kohus ei leidnud, et linn oleks nime pannes toiminud õigusvastaselt ja kaasatud olid ka elanikud, kel oli võimalus teha ettepanekuid.

Seepeale pöördus elanik apellatsioonkaebusega Tartu ringkonnakohtusse, leides, et halduskohtu seisukohad pole õiged.

Tagasi üles