Video: kumb sobib rektoriks? Vaata, mida TÜ rektori kandidaadid kõnelesid üliõpilaste õpetamisest

Tartu ülikooli rektoriks pürgivad professor Margit Sutrop ja professor Volli Kalm astuvad täna kell 16.15 ülikooli aulas huviliste ette, et esitada oma nägemused alma mater'i tulevikust. Mõni tund enne seda debateerisid rektorikandidaadid Tartu Postimehe toimetuses.

Enne kui asuti tõsiste teemade juurde, lasi reporter Kaspar Koort kandidaatidel üksteist iseloomustada. Margit Sutropi arvates on Volli Kalm korrektne mees, kel lips ees ja kingad alati viksitud. Küsimustele vastamiseks ei vaja Kalm kuigi palju järelemõtlemisaega. Volli Kalm omakorda iseloomustas Margit Sutropi kui ülikooli ühte silmapaistvaimat juhti, kelle käe all on ühistöö filosoofia ja semiootika valdkondades nähtavalt paranenud.

Jutuajamise käigus peatuti nii töötajate palkade kui ka teadusraha hankimise teemadel. Margit Sutrop leidis, et eesmärgist maksta lektorile kaks, dotsendile kolm ja professorile neli Eesti keskmist palka ei peaks ülikool taganema. Lisaraha leidmiseks peaks rektor tema arvates rohkem ülikooli eest seisma. Volli Kalm omakorda leidis, et ülikooli töötajate palkade tõstmist ei ole õige veeretada üksnes valitsuse õlule, vaid et ka teadusraha saamiseks tuleb pingutada. Paljud ülikooli valdkonnad juba on väga tugevad, sest enam kui pool kogu teadusrahast Eestis tuleb Tartu ülikooli.

Enamasti rahulikult kulgenud arutelusse tõi elu üliõpilaste teema.

Kandidaatide esitamise perioodil jõudis rektori valimiskomisjoni lauale ettepanek registreerida valimistele kaks kandidaati. Margit Sutrop ja Volli Kalm kohtuvad enne valimispäeva (30. märtsil) veel 16. märtsil uue anatoomikumi ringauditooriumis (Näituse 2) ülikooli välistöötajate ja välistudengitega. Hiljemalt samal päeval esitavad nõukogu ja senat hinnangu kandidaatide sobivuse kohta rektori ametikohale.

Rektori valib viieks aastaks valimiskogu, kuhu kuuluvad nõukogu, senati, valdkondade nõukogude ja üliõpilasesinduse liikmed ning professorid ja juhtivteadurid. Valimiskoosolek peetakse 30. märtsil kell 12 ülikooli aulas.

Tagasi üles