Fortuuna kvartalisse kavandatakse kaasaegset tervisekeskust koos parkimismaja ja ärihoonetega

Raatuse tänava algusesse kerkib uus tervisekeskus.

FOTO: eskiis

Tartu linnavalitsus saatis volikogule arutamiseks Fortuuna tänava, Põik tänava, Raatuse tänava ja Narva maantee vahelise kvartali detailplaneeringu, millega kavandatakse ehitusõiguse määramist tervisekeskuse, parkimishoone ning äri- ja eluhoonete rajamiseks.

Planeeringualasse on kaasatud Tartu linnale kuuluvad krundid Raatuse tänav 21, Narva maantee 7, Narva maantee 5b, Narva maantee 1, Põik tänav 5, Fortuuna tänav T5 ja T7 ja Fortuuna tänav 5a. Lisaks on planeeringualasse kaasatud Raatuse tänav 19, 23, 25 ja 27 krundid. Krundid on hoonestamata.

Raatuse tänava äärde kavandatakse kaasaegset tervisekeskust koos parkimishoonega, Raatuse ja Põik tänava nurgale majutushoonet ning Raatuse 19 krundile ärihoonet.

Kergliiklejatele tagatakse avalikult kasutatav katkematu ühendustee Narva maanteest kuni Põik tänavani ning Fortuuna tänavalt kuni planeeritud kergliiklusteeni. Detailplaneeringuga on esitatud põhimõtteline lahendus ka kõrghaljastuse ja rohealade paiknemiseks.

Tagasi üles