Ametlik: Nukitsamehe lasteaed suletakse

Nukitsamehe lasteaed suletakse.

FOTO: Sille Annuk

Tartu linnavolikogu otsustas lõpetada selle aasta 31. juulist lasteaia Nukitsamees tegevuse, kuna lasteaia hoone ei vasta nüüdisaegsetele nõuetele ning lastele on võimalik tagada turvaline ja hariduslikke erivajadusi arvestav keskkond Tartu kesklinna piirkonna lasteaedades. 

Tartu lasteaed Nukitsamees on mõeldud hariduslike erivajadustega lastele, seal on tasandusrühm kõnepuudega lastele, kaks arendusrühma intellektipuudega lastele ning üks pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm. Kokku on Nukitsamehe lasteaias 30 kohta.

Lasteaed tegutseb Taara puiesteel 1935. aastal ehitatud elumajas, mis on küll aja jooksul lasteasutuseks kohandatud, kuid tänapäevase õppekeskkonna ja laste vajadusi arvestavate tingimuste loomiseks tuleks hoonesse investeerida ligikaudu 700 000 eurot.

Nukitsamehe lasteaia kolme rühma lapsed saavad koha Akadeemia tee Kesklinna lastekeskuses, kus on valmimas juurdeehitis; üks rühm viiakse üle Maarjamõisa lasteaeda.

Laste ümberpaigutamisel arvestatakse nende hariduslikke erivajadusi. Lapsed lähevad uude lasteaeda koos oma rühmaga ning võimaluse korral oma õpetaja või õpetaja abiga.

Nukitsamehe lasteaia sulgemine on läbi arutatud kõigi asjast puudutatud lasteasutuste hoolekogudega. 

Tagasi üles