TÜ valdkondade nõukogud otsuse teinud: rektorikandidaadid on Volli Kalm ja Margit Sutrop

Professor Margit Sutrop.

FOTO: Kristjan Teedema / Postimees

Veebruari teisel ja kolmandal nädalal on Tartu ülikooli nelja valdkonna nõukogud pidanud arutelusid, keda esitada valimiskomisjonile rektorikandidaadiks. Kui teised valdkonnad otsustasid ühe kandidaadi kasuks, siis TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna nõukogu esitab komisjonile kaks kandidaati: professor Margit Sutropi ja praeguse rektori, professor Volli Kalmu.  

TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaan Peeter Burk rääkis, et lõplik otsus kandidaatide esitamise kohta tehti nõukogus 9. veebruaril. Loodus- ja täppisteadlased pidasid dekaani sõnul vajalikuks kokku saada nii Margit Sutropi kui ka Volli Kalmuga, kes mõlemad on rektoriametist huvitatud.

Selle asemel, et üht teisele eelistada, otsustati nõukogus, et esitatakse mõlema kandidatuur, et nii Sutrop kui ka Kalm saaksid ise debattide ja kampaaniaga tõestada, kumb on parem rektor.

Burk arvas, et kindlasti mõlemal kandidaadil on nende valdkonnas toetajaid, kuid tõdes, et  ilmselt saab praegune rektor Volli Kalm loodus- ja täppisteaduste valdkonnas rohkem hääli. 

Üks kandidaat

Meditsiiniteaduste valdkonna nõukogu otsustas 15. veebruari koosolekul ühehäälselt esitada rektorikandidaadiks praeguse rektori Volli Kalmu.​​ TÜ meditsiiniteaduste valdkonna kliinilise meditsiini instituudi juht, arstiteaduskonna eelmine dekaan professor Joel Starkopf tunnustas Kalmu senist tegevust rektorina ja avaldas arvamust, et valdkonna nõukogu peaks esitama rektorivalimisteks ühe, mitte mitu kandidaati.  

Sotsiaalteaduste valdkonnas otsustati eilsel koosolekul, et TÜ rektori kandidaadiks esitatakse Margit Sutrop. Sotsiaalteaduste valdkonna dekaan Raul Eamets märkis, et varasemad arutelud valdkonnas olid välja toonud, et kandidaadiks soovitakse esitada nii ametisolev rektor kui ka Margit Sutrop. Nii tegigi Eamets ettepaneku panna hääletusele nende mõlema kandidatuur.

Hääletamisele eelnes Eametsa kinnitusel suhteliselt tuline diskussioon, kus peaasjalikult vaagiti ametis oleva rektori tugevusi ja nõrkusi, kõlas nii poolt- kui vastuargumente. Varem oli aga kokku lepitud, et nõukogu toetuse saab lihthäälteenamuse saanud kandidaat või kandidaadid.

Eilsest koosolekust võttis osa 22 valdkonna esindajat. Sutropi kandidatuuri toetas 20 inimest ja Kalmu esitamise poolt hääletas 11 kohalviibijat, mis tähendab, et praegusel rektoril jä lihthäälteenamuse saavutamisest puudu üks hääl. Seega otsustas sotsiaalteaduste valdkonna nõukogu esitada kandidaadiks Sutropi.

Margit Sutropi toetas üleeilsel nõukogu koosolekul samuti humanitaarteaduste ja kunstide valdkond. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna teadusprodekaan Riho Altnurme ütles, et nõukogus arutati samuti Volli Kalmu esitamist. «Otsustasime, et ühe kandidaadiga näitame suuremat toetust oma valdkonna inimesele,» lisas Altnurme.

Tartu ülikooli rektori ametikohale saab kandidaate esitada 20. veebruarini. Kandidaate võivad esitada TÜ valdkondade nõukogud, teiste Eesti ülikoolide nõukogud, Eesti Teaduste Akadeemia juhatus, ülikooli 15 korralist professorit ühiselt ja üliõpilasesindus.

Rektori valimised toimuvad 30. märtsil.

Tagasi üles