Tõnu Ints: linnarahva esinduskogu eiramine tuleb lõpetada

Tõnu Ints

FOTO: Sille Annuk

Tundub, et Tartu volikogu on lausa unne suikumas – 8. märtsi hommikuse seisuga oli linnavalitsus volikogu menetlusse esitanud vaid kaks otsuse eelnõu, olgugi et on volikogu istungeid ette valmistav volikogukomisjonide töönädal.


Reformierakonna juhitud Tartus on volikogu roll järjest vähenenud. Koostöös oma väiksema partneri Keskerakonnaga on Reformierakond teinud palju otsuseid tagatubades või lihtsalt volikogust mööda minnes.

Võimalik, et sama oleks juhtunud ka teistsuguse koalitsiooni puhul, kui see oleks Tartus niisama kaua võimul püsinud. Seega, linna põhimäärust tuleb muuta nii, et see välistaks volikogu eirava tegutsemise, et peamiste otsuste kujundajaks ja vastuvõtjaks oleksid rahvaesindajad.

Praegu on peamine vajakajäämine selles, et volikogus ja komisjonides ei käi sügavamat arutelu ja analüüsi. Enamasti vaid hääletatakse mehaaniliselt – kas poolt või vastu.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon on esitanud volikogu ajutisele põhimääruskomisjonile kaalumiseks oma ettepanekud, kuidas olukorda parandada.

Eelnõule kaks lugemist

Volikogu viljakat tööd pärssivaks halvaks tavaks on kujunenud see, et linnavalitsus esitab volikogule eelnõud viimasel hetkel.

Juhtub isegi seda, et eelnõu jõuab komisjoni liikmete lauale alles komisjoni koosoleku algul. Sellisel juhul ei saa komisjoni liikmed teha mingit ettevalmistavat tööd, rääkimata poliitiliste seisukohtade kujundamisest kolleegidega oma fraktsioonis. Enamik parandusettepanekuid esitatakse seetõttu alles viimasel hetkel volikogu saalis, kus need siis pikema kaalumiseta enamasti tagasi lükatakse.

Sellisel viisil on linnavolikogu töö muutunud vaid linnavalitsuse pealiskaudseks ärakuulamiseks ja lihtsalt valikuks, kas nõustuda või mitte. Oma ettepanekute esitamine on tehtud volinikele raskeks.

Juhul, kui linnavolikogu istungid toimuvad ka edaspidi vaid kord kuus, nii nagu see on kujunenud «säästuajal», peaks suurenema komisjonides tehtava töö osakaal.

Meie ettepanekute kohaselt peab volikogu töö olema korraldatud nii, et volikogu eelnõudele oleks vajadusel garanteeritud senise ühe lugemise asemel kaks lugemist. See tagab nende parema kvaliteedi ning kõigi volinike esitatud paranduste tõsise kaalumise juba komisjonides.

Linna elus tuleb ette palju kompleksseid küsimusi, mille kohta ei ole võimalik esitada volikogule kohe määruse või otsuse eelnõu.

Need vajaksid pikemat arutelu ning konsensuse saavutamist.

Selliste küsimuste arutamiseks peab saama volikogu uue hoova, mida võiks nimetada linnale tähtsa küsimuse aruteluks. Arutelu algatamise õigus oleks fraktsioonidel, komisjonidel ja linnavalitsusel.

Niisuguste algatuste arv oleks aga piiratud, et seda ei kasutataks kergekäeliselt poliitilise promo tegemiseks.

Kindlasti on vajalikud ka linnavalitsuse infotunnid volikogu ees, kus volikogu liikmetel on võimalik linnavalitsusele esitada ajas tekkivaid küsimusi ja probleeme.

Praegune arupärimiste kord, eriti kui istungeid peetakse vaid kord kuus, ei võimalda küsida ja selgitada ajutise iseloomuga asju, nagu näiteks lumekoristus tänavatel jms.

Poliitiline kultuur

Kindlasti vajab ümberkorraldamist revisjonikomisjoni ja linna sisekontrolli töö, mida nõuab ka uus kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadus.

Muudatuste peamine mõte on selles, et raamatupidamislikule hinnangule lisanduks arvamus selle kohta, kas linnavalitsuse ja -volikogu tegevus on olnud otstarbekas ja efektiivne. See arvamus ei ole vajalik mitte niivõrd poliitiliste hinnangute andmiseks, kuivõrd tulevaste tegevuste planeerimiseks ja korrigeerimiseks.

Loomulikult ei ole põhimääruse muutmine ainus volikogu rolli kasvatamise võimalus. Peamine viis on ikkagi poliitilise kultuuri muutmine.

Ma ei pea õigeks, et opositsiooni jäänud fraktsioone ei kaasata volikogu juhtimisse. Oleks täiesti loomulik, et üks volikogu aseesimehe koht kuuluks opositsioonile, nagu ka mõned komisjonide esimeeste ja aseesimeeste kohad.

See muudaks volikogu töökorra tunduvalt konstruktiivsemaks ja sõbralikumaks ning nii sünniksid meie linnas tunduvalt paremad ja läbimõeldumad otsused.

Tagasi üles