Esmaspäeval võtsid Ilmar Malini neli pannood Postimehe endise maja saali seintelt maha ERMi esemekogu vanemkoguhoidja Ange Vosman ja arhivaar-koguhoidja Indrek Merimaa ning konserveerimisosakonna konservaator Mariliis Vaks ja autojuht-meister Pihel Prants. Neid abistas maja haldama palgatud ettevõtte esindaja Ülo Kukk, kogu tegevust jälgis Tartu linnamuuseumi teadur-koguhoidja Aime Kärner. Postimees kinkis pannood ERMile.