Kohalik rahvas saab Sillaotsa kooli laiendamise teemal kaasa rääkida

Sillaotsa kool.

FOTO: Sille Annuk

Sillaotsa koolile juurdeehitist kavandav Haaslava vallavalitsus teatab, et Päkste külas asuva Sillaotsa põhikooli maaüksuse detailplaneering on avalikul väljapanekul tänasest 9. veebruarini Haaslava vallamajas.

Detailplaneeringuga määratakse ehitus- ja maakasutustingimused Sillaotsa põhikooli maaüksusel. Planeering annab õiguse ehitada hoonestus ning selle teenindamiseks vajalikud tehnovõrgud ja -rajatised märgatavate keskkonnamõjudeta.

Detailplaneeringus on Haaslava valla üldplaneeringu muutmise ettepanek Sillaotsa põhikooli maaüksusel planeeritava hoonestusala piires. 

Tagasi üles