Kas elukohavahetus halvendab pääsu perearstile?

Haigekassa avalike suhete juht Evelin Koppel.

FOTO: Marianne Loorents / Õhtuleht

Kui inimene on just elukohta vahetanud ja haigestub enne, kui on jõudnud uues elukohas endale perearsti valida, siis kuidas tuleks talitada? Kas tal on õigus oma kodu lähedasest perearstikeskusest abi saada?


Vastab Eesti Haigekassa avalike suhete juht Evelin Koppel:

Tegelikult on perearstil kohustus teenindada mitte ainult tema nimistus olevaid, vaid ka tema teeninduspiirkonnas elavaid või viibivaid inimesi, kui nad pöörduvad tema poole ägeda tervisehäirega.

Ägeda tervisehäirega patsient peab perearsti juurde pääsema samal päeval.

Kui inimene perearsti puudusel pöördub aga ise mõnda raviasutusse erakorralist meditsiinilist abi saama, siis kas see raviasutus väljastab temale vajaduse korral ka haiguslehe?

Sellistel puhkudel, kui inimene pöördub mõnda raviasutusse erakorralist abi saama, kuid ei jää sinna ravile, ei saa raviasutus ise haiguslehte väljastada.  

Küll aga tuleb tal anda tõend, mille alusel saab perearst hiljem töövõimetuslehe väljastada.

Kui inimene läheb selle tõendiga kodu lähedal töötava perearsti juurde, kas see perearst on kohustatud vormistama talle haiguslehe ka siis, kui tal tegelikult on nimistu täis ja uut patsienti võimalust juurde võtta ei ole? Või saab haiguslehte vormistada ainult see perearst, kes on nõus võtma ta oma patsiendiks?

Erakorralise meditsiini osakonna tõendi alusel saab ägeda haiguse jätkumise korral haiguslehe vormistada ka kodu lähedal töötav perearst.

Ägeda haiguse lõppemisel peab isik endale ka perearsti valima.

Kui parasjagu on tööl aga asendusarst, siis kas asendusarst saab keelduda patsienti nimistusse võtmast sel põhjendusel, et tal asendusarstina puudub see õigus?

Patsiendi nimistusse võtmine toimub tema kirjaliku avalduse järgi.

Perearstil on patsiendi nimistusse võtmiseks aega seitse tööpäeva.

Seega ei saa patsient eeldada, et nimistusse võtmine toimuks kohe elukohajärgse perearsti poole pöördumise päeval.

Kui pöördumise päeval on tööl asendusarst ja avaldus esitatakse talle, on asendusarstil piisavalt aega kontakteeruda põhiperearstiga uue isiku lisamise asjus ning keeldumise korral vormistatakse inimesele vastav teatis.

Tagasi üles
Back