ERM andis välja Jakob Hurda kinkeraha

FOTO: Eesti Rahva Muuseum

Eesti Rahva Muuseumi ja Eesti Panga koostöös on valminud ainulaadne kinkeraha, mis ühendab mälestused Jakob Hurdast, tema pildiga 10-kroonisest Eesti rahatähest ning Eesti Rahva Muuseumist Hurda pärandi hoidjana.

Jakob Hurt alustas ühiskondlikku tegevust juba üliõpilasena Õpetatud Eesti Seltsis ja Vanemuise Seltsis. Ta oli aastatel 1870-1883 Eesti Aleksandrikooli peakomitee ja aastatel 1872-1881 Eesti Kirjameeste Seltsi president. Rahvusliku liikumise perioodil oli ta mõõduka suuna esindaja, kes taotles emakeelset kooli ja rahvahariduse edendamist.   

Jakob Hurt oli Eesti Üliõpilaste Seltsi auvilistlane. 1888. aastal alustas Hurt rahvaluule kogumise suurkampaaniat, mis pani aluse ühele esinduslikumale rahvaluulekogule maailmas. Alates 1902. aastast pühendus ta üksnes teadustööle. Paljudes organisatsioonides tegutsenud Hurt innustas ka teisi liikmeid vanavara ja rahvaluule kogumisega tegelema. 

Muuseumi avamise puhul valminud kinkeraha aitab jäädvustada Eesti inimeste jaoks olulisi teemasid: meie taasiseseisvuse aja esimest oma vääringut krooni, Eesti kultuuripärandi säilitamisele aluse pannud Jakob Hurda mälestust ja suurmehe elutöö jätkajat Eesti Rahva Muuseumi. Selle kinkeraha kaudu avaneb suurepärane võimalus nendele ajaloolistele sidemetele tähelepanu juhtimiseks.

Kinkeraha tiraaž on 3000 tükki, millest tuhat on müügil Eesti Panga ja kaks tuhat ERMi muuseumipoes. Kinkeraha tuli müügile 15. detsembril ja maksab 8 eurot.

Kinkeraha kujundas Merike Tamm. Meenes on kasutatud Arp Karmi tehtud fotosid.

Tagasi üles