Ülikooli teaduskool kutsub õpilasi noortefoorumile

Pildil Tartu ülikooli peahoone.

FOTO: Kristjan Teedema / Postimees

5. jaanuaril korraldab Tartu ülikooli teaduskool noortefoorumi, kus aineolümpiaadidel edukalt osalenud noored arutavad, kuidas muuta Eesti haridussüsteemi nii, et see andekate noorte arengut paremini toetaks.

Hiljuti avaldatud PISA-testi suurepärased tulemused on senisest enam toonud päevakorda haridusega seotud küsimused. Sellele debatile pakub sisulist lisandust TÜ teaduskooli noortefoorum, mille peatähelepanu on teadushuviliste noorte arenguvõimalustel ja nende parendamisel Eestis.

Foorumi teemast tulenevalt on peamisteks esinejateks aineolümpiaadidel edukalt osalenud õpilased, kes jagavad oma arvamusi tänase haridussüsteemi tugevuste ja nõrkuste kohta ning kogemusi sellest,  millised lahendused nende puhul edukaks osutusid.

«Kuigi foorumi peateemaks on «Mis takistab andekate kiiret tippujõudmist?» ei arva ma sugugi, et noored peaksid foorumil tooma välja palju negatiivseid aspekte. Pigem ootame sellist konstruktiivset lähenemist, kus osapooled saavad tuua välja kitsaskohti aga ka esitavad võimalikke parandusettepanekuid, rääkis foorumi korraldaja ja Tartu ülikooli teaduse populariseerimise peaspetsialist Marek Järvik.

Ta lisas, et foorumi sõnavõttude ja arutelude kaudu loodetakse paremini mõista, millist tuge vajavad andekad noored ja millised kasutamata võimalused on meil andekate noorete arengu toetamisel.

Foorumile oodatakse nii õpilasi, õpetajaid kui kõiki teisi isikuid, kes sooviksid kaasa mõelda, kuidas pakkuda andekatele noortele parimaid arenguvõimalusi Eestis. Foorumil osalejate panuse maksimaalseks ärakasutamiseks on korraldajad mõelnud lahendusele, mille abil on osalejatel võimalik oma nutitelefoniga igal hetk debatti küsimuste, kommetaaride või mõtteavaldustega täiendada.

Lisaks sõnavõttudele ja arutlustele tunnustab Tartu ülikool 2016. aastal rahvusvahelistel olümpiaadidel osalenud õpilasi.

Tagasi üles