Heeringasalati kõrvale üks revolutsioon, palun

Näitleja Karl Edgar Tammi tutvustab Musta Kasti lavastuses laudkonnale Hans Heidemanni (1896–1925) elu ja tegevust ning näitab ka tema fotot. Etenduse piletiga kaasneb serveeritud toit, mis põhiosas koosneb heeringasalatist.

FOTO: RUUDU RAHUMARU

Teatri Must Kast uuslavastuses «Kangelased» istuvad näitlejad koos publikuga pidulikult söögilaua taga, et rääkida revolutsionääridest ja inimesest tema ideede taga ning küsida ka  nüüdisaegse eestlase (põhi)­mõttekindluse järele.

Muutused poliitikas nii kodus kui ka väljaspool panevad kunsti ühiskonnas toimuvale reageerima. Nii langes Peeter Volkonski lavastatud «Kangelased» ühte Ameerika presidendivalimiste ja kodumaise võimuvahetusega.

Kuigi kangelasteks on lavastuses nimetatud sajanditaguseid kommunistlikke revolutsionääre, ei ole etendus ja selles mängivad näitlejad ideoloogiliselt kallutatud. Näitlejatest on saanud kunagiste juba unustusse langevate nimede avajad ideoloogiaülesest vaatevinklist, milles püütakse näha inimest tema ideede taga.

Sealjuures avaldatakse aupaklikult imetlust tollaste noorte põhimõttekindluse ja südikuse üle, vastandades seda tänapäevasele ellusuhtumisele, milles midagi püha ega püsivat ei paista ja maad võtab pigem ükskõiksus.

Näitlejate sõnavõtud jäävad monoloogideks, mis publiku seast erilist vastukaja ei pälvi.

Kuus näitlejat

«Kangelastes» on näitlejad lugude jutustajad, kes oma tegelastega ei samastu, küll aga püüavad neid mõista. Näitlejaid osaleb etenduses kuus ja igale neist on usaldatud ühe tegelase elu loo jutustamine, mida täiendab väike omapoolne seisukohavõtt või küsimus.

Vormilt näikse etendus rõhutavat intiimsust ja diskussiooni, sest etenduspaigaks on valitud Vilde kohviku saal, kus publik paigutub istuma kuue kaetud pidulaua ümber. Etenduse rütm põhineb näitlejate liitumisel lauasolijatega, et pärast loo jutustamist uues lauas koht sisse võtta. Neid vahetumisi ilmestab hevibänd Desert Queen, mis mängib proletaarsete poeetide luulet vihaseks muusikaks.

Nähtud etenduse põhjal tundub, et valitud vorm ei toeta publiku aktiivsust ja põrkub dirigeerimata osavõtu tõttu vaataja passiivsusesse. Teisisõnu – näitlejate sõnavõtud jäävad monoloogideks, mis publiku seast erilist vastukaja ei pälvi.

Küllap pole meie teatripublik veel harjunud aktiivse osalusega ja eelistab tagasihoidlikku vaatlust või sattusid minu nähtud etendust vaatama introvertsemad huvilised, kellele jäid sajanditagused poliitideed natuke võõraks.

Jäin mõtlema, kuidas näitleja teadliku ja aktiivse publikuga suhtlemise välja mängiks, ning sain pisut kinnitust kartusele, et liikumise sünkroonsus ja ajastuse täpsus ei kannataks pikki kõrvalekaldeid ja vaataja kommentaare. Järgmisteks kordadeks võiks trupp end kurssi viia ka pakutava menüüga, et teadlikkuse koha pealt plusspunkte teenida.

Tulles tagasi kangelaste keskse kujundi juurde, käib kõigist monoloogidest läbi revolutsionääride lugemisarmastus, teadmisjanu ja püüd maailma parandada.

Laulude ja luulega

Viimane muudabki need unustatud nimed heroiliseks, sest maailm on neile suurem kui nad ise ning head soovitakse neile, kes kannatavad ebaõigluse ja vaesuse käes. Selline sõnum kulmineerub etenduse finaalina «Internatsionaaliks», mida luuletusena jõuliselt sisendava mantrana publikule korratakse.

Eestlaste revolutsioonimeelsus levib juba meie rahvusele omaselt lauludega ja sellele panustab ka lavastus «Kangelased». Luules püsib sajanditagune hingus, mida mustkastlased on püüdnud meie nüüdisaegsesse kultuuri integreerida, säilitades sealjuures nii respekti kui ka kriitilise kõrvaltvaataja rolli.

Kuigi neljas sein püsib etenduse vältel küsitavalt paigal, võib siinkohal teha revolutsiooni ka publik ja jätta korraks kõrvale viisakusreegli, et süües ei räägita.
-------------------------

Vilde lokaalis

•     Oktoobrirevolutsiooni 99. aastapäeval, 7. novembril esietendus Vilde lokaalis Musta Kasti lavastus «Kangelased».

•     Lavastanud Peeter Volkonski.

•     Mängivad Kaija M Kalvet, Liina Leinberg, Laura Niils, Mihkel Kallaste, Karl Edgar Tammi ja Märt Koik ning hevibänd Desert Queen.

•     Etendusi antakse sel kuul veel täna, 21., 24., 26. ja 28. novembril algusega kell 19.

Tagasi üles