Kümne kuuga laekus linna eelarvesse 81 protsenti tuludest

Raha.

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Selle aasta kümne kuuga laekus Tartu linna eelarvesse tulusid 114 miljonit eurot, mis moodustab 81 protsenti tulude eelarvest.

Põhitegevustulusid laekus 110,1 miljonit eurot ehk 88 protsenti eelarvest. Suurimaks tuluallikaks on Tartu linnas üksikisiku tulumaks, mis moodustab üldjuhul ligi poole kõikidest põhitegevustuludest. Füüsilise isiku tulumaksu laekus 54,3 miljonit eurot ehk 84 protsenti eelarvest. Maksutulusid laekus 56,1 miljonit eurot ehk 84 protsenti eelarvest.

Peale tulumaksu laekus eelarvesse veel maamaks ning kohalikest maksudest reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ja parkimistasu.

Toetusi põhitegevuseks tuli 37,4 miljonit eurot ehk 97 protsenti eelarvest. Kaupade ja teenuste müügist laekus 14,3 miljonit eurot ehk 82 protsenti eelarvest. Muid tulusid kogunes 2,4 miljonit eurot, millest põhiosa moodustas kohtu kaudu välja mõistetud ning haridus- ja teadusministeeriumilt laekunud erakooliseaduse täitmisest tekkinud linna kulude kompensatsioon.

Põhitegevuskulud moodustasid 90,1 miljonit eurot ehk 77 protsenti eelarvest. Suurimad väljaminekud on hariduse valdkonnas. Tööjõukulud on olnud 43,5 miljonit eurot (sealhulgas töötasud 32,8 miljonit eurot), majandamiskulud 33,2 miljonit ning toetusi on antud 13,2 miljoni euro eest.

Investeeritud on 13 miljonit eurot ehk 41 protsenti eelarvest. Suur osa investeeringutest tehakse aasta lõpukuudel. Ligi 5 miljonit eurot on investeeritud hariduse ja peaaegu sama palju majanduse valdkonnas. Suurimad investeerimisobjektid on olnud Roosi tänav 0,8 miljoni ja Annelinna kunstmuruväljak 0,5 miljoni euroga.

Tagasi üles