Vastukaja: Küüni tualett paneb külmale vastu

Tartu Elamuhalduse ASi juhataja Teet Suits.

FOTO: Margus Ansu

Küüni tänava avalik tualett on tehniliselt keerukas ja ainulaadne objekt – WC funktsioone juhib puutetundliku ekraaniga arvuti, mis on uudne nii tootjatele ja hooldajatele kui ka kasutajatele.


Avaliku WC teenuse pakkumiseks Küüni tänaval korraldas linn riigihanke, kuhu laekus tähtajaks üks tingimustele vastav pakkumus. Selle tegi Danfo AB.

Hankedokumentide kohaselt peab WC töötama temperatuuril +40 kuni –40 ºC ja seda on meile tootjad ka kinnitanud. Küll aga oli automaatne põrandapesurežiim standardseadistuses seadistatud töötama kuni
–5 kraadiga. Külmema ilma korral see iseenesest tööle ei hakka, kuid põrandapesu saab siis käsitsi sisse lülitada.

Nüüdseks on Danfo AB esindaja lubanud teha ümberseadistuse, et tõsta automaatse põrandapesu funktsiooni temperatuuri kuni –10 kraadini. Külmema ilmaga pesemisel on oht, et põrand ei pruugi ära kuivada ja sinna võib tekkida jää. Madalamal temperatuuril peab põranda pesemine käima käsijuhtimisel.

Avaliku tualeti normaalset tööd on takistanud ka mingil põhjusel esinenud täielikud või osalised elektrikatkestused, mille me oleme üldjuhul avastanud varahommikuste kontrollkäikude ajal. Seda, kas on tegemist vandalismikatsetega või muuga, ei oska me praegu öelda. Elektrikatkestuste tõttu on WC olnud mõned päevad suletud.

Kahjuks pole alati korralikult töötanud ka müntide vastuvõtja. See vahetatakse selle nädala jooksul garantii korras välja.

Danfo AB on andnud tualetile kaheaastase täisgarantii, seda ka vandalismijuhtumite korral.

Kõigi probleemide lahendamisel oleme teinud pidevat koostööd Danfo AB esindajaga Eestis, ta on käinud mitu korda kohapeal probleeme lahendamas.

Käimla on kasutuskõlblik ja näiteks eelmisel nädalal oli seda kasutatud 96 korda.


Danfo AB Eesti esindaja on kinnitanud, et Küüni tänava avalik tualett hakkab edaspidi tööle tõrgeteta. Seda muidugi juhul, kui seal ei vandaalitseta ega lõhuta.

Saabunud krõbe pakane laseb meil ära proovida, kuidas töötab WC tõeliselt külmade ilmadega.

Teet Suits,
Tartu Elamuhalduse ASi juhataja

Tagasi üles