Erakonnad vastavad Tartu Postimehe küsimustele internetist

Copy
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Riigikogu valimised.
Riigikogu valimised. Foto: Pm

Tartu Postimees pakkus riigikogusse kandideerivatele erakondadele võimaluse avaldada oma seisukohti mõningais Tartut, Tartumaad ja ka laiemat üldsust puudutavais asjus, esitades neile 14 küsimust (avaldatud 24. jaanuaril). Ettepanekule vastas seitse erakonda. Jätkame nende vastuste avaldamist.  


6. Kas tasub unistada tasuta internetist Eestimaa igas paigas, seda enam, et ka riigi, omavalitsuste ja ametiasutustega suhtlemisel eeldatakse juba praegu interneti olemasolu, inimeste sissetulekud on aga vägagi erinevad?
-----------------------------------------------------------------------------

Isamaa ja Res Publica Liit
Praegu käib uue põlvkonna lairibavõrgu EstWin ehitamine. See peab aastaks 2015 võimaldama kõikidele Eesti elanikele ning asutustele ligipääsu internetiühendusele kiirusega kuni 100 Mbit/s. Rajatav võrk annab sideoperaatoritele võimaluse teenust pakkuda üle Eesti ning kui kusagil esineb turutõrkeid, peab riik appi tulema.

Et võrgu väljaehitamine on kallis, ei saa teenus olla tasuta, ent ka riik rahastab võrguehitust 1,5 miljardi krooniga, mis aitab hinnad soodsana hoida.

Keskerakond
Unistada muidugi tasub ja seda teevad kõik erakonnad. Lahkuva valitsuse tegevuse reaalsed sammud nihutasid seda eesmärki mitmes mõttes kaugemale. Domeenide ümberregistreerimise käigus pandi internetikasutajatele veel põhjendamata kulutusi, mis on mõnele tegelasele siiski heaks sissetulekuallikaks.

Reformierakond
Võimalikult soodne internet kõigis Eestimaa piirkondades ning kodudes on nüüdses infoühiskonnas väga oluline. Reformierakond toetab uue põlvkonna fiiberoptilistel kaablitel põhineva ülikiire lairibaühenduse väljaehitamist kõikide Eesti maapiirkondadeni. Pidev juurdepääs kvaliteetsele internetile võimaldab olla tööturul paindlikum ning arendada kodus töötamise võimalusi, mis sobib hästi näiteks lapsehoolduspuhkusel vanematele.

Samuti paranevad koduõppe võimalused, kui paljusid kursusi on võimalik võtta e-kursustena ning õppuril pole vajadust iga päev loengusaali kohale sõita. Luues e-gümnaasiumi, soovime koondada akadeemilist õppevara, ning e-kooli võimalusi laiendades soovime hõlbustada vanemate osalust õppeprotsessis.

Lisaks saab arendada e-teenuseid, mis on kodanikele mugav ja lihtne viis oma igapäevaseid toimetusi korraldada. Reformierakond soovib lihtsustada dialoogi riigi ning tema kodanike vahel, kujundades eesti.ee käepäraseks ja ligitõmbavaks võrgu kaudu pakutavate avalike teenuste väravaks ning luues Eesti ministeeriumidele ühtse ülesehitusega veebilehed.

Rahvaliit
Unistamine on tänuväärt tegevus, mis aitab nii tuleviku sihtide seadmisel kui ka motiveerib tegutsema eesmärkide saavutamise nimel. Seepärast tasub ikka unistada, aga hoolitseda tuleb ka selle eest, et elu ei piirduks ainult unistamisega.

Eestimaa hajaasustuse tõttu on igasse paika internetiühenduste loomine vältimatult vajalik. Tasuta internetil on praeguse tehnoloogia puhul maksumaksjale märkimisväärne hind, mistõttu tuleb kaaluda, kas see on mõistlik kulutus. Eeskätt tuleks mõelda, kas sama raha paigutamine koolivõrku, ühistransporti või mujale oleks maapiirkondadele tähtsam. Ka võib tasuta ühendusega kaasneda internetiühenduse väärkasutus, näiteks mahukate failide allalaadimine.

Samas peaks riik kindlasti kaasa aitama vajaliku infotehnoloogilise taristu väljaarendamisele maapiirkondades, et tekitada ärihuvi internetiühenduse pakkumiseks seal, kus see muidu puuduks.


Eestimaa Rohelised
Selline unistus on ilus ja niisugune lubadus erakonnalt oleks kahtlemata populaarne. Praegu pakuvad nii traadiga kui traadita tasulist internetiteenust üle riigi paljud eraettevõtted. Konkureeriva tasuta teenuse osutamine maksumaksja toel poleks õiglane ja seda ei lubaks ka Euroopa Liidu konkurentsireeglistik.

Et vajadus saada internetile hõlpsalt ligi on Eestis otsekui üks inimese põhiõigusi, on siiski mõeldav ja vajalik, et riik pakuks tasuta traadita interneti teenust, kuid vaid piiratud andmeedastuskiirusega ja eelkõige maapiirkondades.

Tasuta «aeglane internet» tagaks hädapäraste internetiteenuste kättesaadavuse, võtmata samas teenusepakkujatelt nende leiba. Kes soovib internetis telesaateid vaadata, mänge mängida või konverentsikõnet pidada, saaks seda teha ka edaspidi vaid erasektorilt tasulist teenust ostes.

Peale tasuta teenuse on riigil teisigi viise, kuidas interneti kättesaadavusse ja arengusse Eestis rohkem panustada – näiteks maapiirkondades uue põlvkonna lairibavõrgu ühenduste väljaarendamisega.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Unistuste ergutamisel peab vastutustundlik erakond mõtlema ka sellele, kuidas need teoks teha. Internet ei ole õhk, mida loodus meile lahkelt jagab. Isegi vee eest, et see kodus kraanidest voolaks, tuleb meil maksta. Ka interneti puhul on oluline, et see teenus oleks hea kvaliteedi ja taskukohase hinnaga.

Praegu käib Eestis ELi struktuurifondi raha toetusel ülikiire andmesidevõrgu arendamine projekti EstWin raames. Eesmärgiks on, et hiljemalt aastaks 2015 oleks kõigil maapiirkondade elanikel ja ettevõtetel võimalik liituda ülikiire internetiga. Toetame kõigiti selle projekti edukat elluviimist.

Lisaks on meie valimisprogrammis ette nähtud alustavate ettevõtete internetiühenduse toetamine ning koolide varustamine tänapäevase e-õppe keskkonna loomiseks vajalike vahenditega. Juba praegu on paljudes külakeskustes ja külamajades arvuti ja interneti kasutamise võimalus, seda suunda tuleks kindlasti jätkata. Kuigi internet teeb elu mugavamaks ametiasutustega asjade ajamisel, seisame selle eest, et seda oleks võimalik teha ka tavapärasel viisil.

Kristlikud Demokraadid
Eestit võiks katta tasuta internet. Lisaks oma kodanike paremale teenindamisele tooks see Eestisse palju konverentsiturismi, mis kaudselt maksab kinni ka sellele tehtavaid kulutusi.

Tagasi üles